BiH

24 izvještaja negativna

Nesavjesno trošenje javnog novca: Ko je sve saslušan u Parlamentu

20/11/2021

Na samom kraju ovih saslušanja pod lupom je bio izvještaj Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH o provedenoj reviziji učinka “Efikasnost planiranja i realizacije mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije COVID-19”, čiji su rezultati bili, kako je i Fokus.ba ljetos objavio, izrazito porazni

U periodu od 15. do 18. novembra Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju održala je javna saslušanja sa predstavnicima revidiranih subjekata u FBiH odnosno za 24 izvještaja o finansijskoj reviziji za 2020. godinu koji su imali negativno ili mišljenje s rezervom i za jedan izvještaj revizije učinka.

Piše: A. DUČIĆ

Na samom kraju ovih saslušanja pod lupom je bio izvještaj Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH o provedenoj reviziji učinka “Efikasnost planiranja i realizacije mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije COVID-19”, čiji su rezultati bili, kako je i Fokus.ba ljetos objavio, izrazito porazni.

Revizori su, naime, utvrdili da mjere Vlade FBiH nisu bile adekvatno planirane, niti blagovremeno donesene. Kako smo objavili (Vlada FBiH teško pogođenoj privredi dala samo 18 posto od planiranih 488 miliona KM!) od ukupno 488 miliona KM planiranih za implementaciju Zakona, utrošen je tek 91 milion KM, odnosno 18,6% sredstava.

Član Komisije Elvir Karajbić tražio je da se saslušanje prekine jer se uopće nisu pojavila četiri federalna ministra u čijim ministarstvima su otkrivene nepravilnosti, a koji su ljetos odmah nakon objave revizorskih izvještaja žestoko napala Ured za reviziju. To su bili ministri Denis Lasić, Edita Đapo, Šemsudin Dedić i Nermin Džindić.

-Na tom pressu je traženo da Ured za reviziju izmijeni svoje mišljenje. To je prvorazredni skandal svugdje u svijetu. I ta Vlada je trebala automatski da podnese ostavku – kazao je Karajbić.
Drugi član komisije Adis Arapović je rekao da je to bio možda i najveći udar na Ured za reviziju, od Vlade Federacije, od kako postoji Ured. Prisutni predstavnici Vlade, odnosno Ministarstva finansijau više navrata su istakli da je ona bila preuranjena.

Generalni revizor Dževad Nekić također je dao svoj komentar o toku rasprave.

-Otpustili su radnike i primili su sredstva. Ti isti radnici koji su otpušteni otišli su na Zavod za zapošljavanje kome je opet država platila sredstva. Poslije toga provedeni su razno-razni projekti novog zapošljavanja, iste firme koje su otpustile radnike, ponovo su ih primile i opet korisnici su istih sredstava… Planirana su sredstva 488 miliona – realizovano 91 milion. I vi sad komentarišete “Ako pitate konzumente – rekao je Nekić.

No osim što saslušanjima ne prisustvuju premijer i ministri, u proteklom danima nisu čak bili prisutni ni 14 članova Komisije – od kojih je 7 iz Predstavničkog a 7 iz Doma naroda – nego tek po dva-tri člana zadužena za grupu institucija koja se saslušava tog dana. Inače, prisustvo ostalih na tim saslušanjima je neobavezno.
Elektroprivreda HZHB jedna je od 12 institucija u Federaciji BiH koja je za finansijsku reviziju za 2020. godinu dobila negativno mišljenje, a o čemu je pisao i Fokus (Elektroprivreda HZHB tone zbog Aluminija: Ko je odobrio enormni otpis duga?)

Na javno saslušanje pred Parlamentarnom komisijom nije došao generalni direktor ovog javnog preduzeća Marinko Gilja. Umjesto njega delegaciju je predvovdio Ante Tutiš, izvršni direktor za ekonomske poslove, u čijoj su pratnji bila čak dva revizora privatnih revizorskih kuća, jedne iz Sarajeva, a druge iz Zagreba, koji su Elekroprivredi HZHB dali – pozitivno mišljenje.

Tutiš je prvo rekao da se ne može složiti s tvrdnjom da je ovo javno preduzeće bilo nelikvidno, da bi ubrzo nakon toga rekao: Jeste bilo nelikvidno, radi Aluminija koji je u 2019. godini napravio dug od 87 miliona KM, za pola godine.

-Nas je Aluminij zadužio za 295 miliona maraka. Naravno da nas je osiromašio, to niko ne spori. Ali, to je sve bilo uz blagoslov struktura i vlasnika ovog poduzeća. Po našem izvještaju mi smo poslovali s pozitivnim rezultatom – istakao je Tutiš.

Na tapetu je bio i rad Federalne uprave civilne zaštite, čiji je bivši direktor Fahrudin Solak, kao što je poznato, jedna od optuženih u aferi „Respiratori“. Jedan od krucijalnih nalaza Ured za reviziju su i transferi FUCZ-a kliničkim centrima i bolnicama koji uopće nisu opravdani.

Inače, u fokusu saslušanja bili su: Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za 2020. Godinu, Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, JP “Elektroprivreda Bosne i Hercegovine“, d.d. – Sarajevo, “PRETIS” d.d. Vogošća ( za 2019. i 2020. godinu), Federalni zavod za mirovinsko/ penzijsko i invalidsko osiguranje, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, JU Zavod za zbrinjavanje mentalno-invalidne djece i omladine Pazarić

Također saslušani su i : JP„Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” dioničko društvo Mostar, Tvornica transportnih uređaja energetik d o.o. Tuzla, Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, Zaštitni fond Federacije Bosne i Hercegovine, JU Zavod za zbrinjavanje mentalno-invalidnih lica „Drin“ Fojnica, UNIS-GROUP Društvo za promet i usluge d.o.o. Ilidža, JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, Federalna uprava civilne zaštite, Federalna direkcija robnih rezervi, Federalni zavod za zapošljavanje, Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (za 2019. i 2020), JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine.

Komentari

Autor: Amil DUČIĆ/Fokus.ba

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.