BiH

skupština tk

Nije šala: Od 1. aprila stižu bolji dani za boračku populaciju u TK

14/02/2020

Borci mlađi od 57 godina bi pravo na egzistencijalnu naknadu u TK trebali početi ostvarivati od 1. aprila 2020. godine

Pred poslanicima u Skupštini TK se danas našao Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica koji je prihvaćen jednoglasno.

Njime bi trebao biti riješen i problem ostvarivanja egzistencijalne naknade za borce mlađe od 57 godina starosti čija isplata je u nadležnosti kantonalnih ministarstava za boračka pitanja.

“U Budžetu TK je za ove namjene predviđeno 5,5, miliona KM. Pored toga Ministarstvo je unutrašnjom preraspodjelom obezbijedilo dodatnih 500.000 KM kako bi realizovali pravo na egszistencijalnu naknadu na koju u našem kantonu ima pravo oko 7.500 boraca”, izjavio je Amir Kulaglić, ministar za boračka pitanja TK.

Borci mlađi od 57 godina bi pravo na egzistencijalnu naknadu u TK trebali početi ostvarivati od 1. aprila 2020. godine.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.