BiH

usvojeni zaključci

NSRS odbila Inzkov zahtjev, dali podršku odlikovanju ratnih zločinaca

11/05/2021
FOTO: Arhiva

NSRS kao nosioce suvereniteta prihvata samo "entitete i konstitutivne narode u BiH". Bilo kakvo nametanje suvereniteta izvan toga ima neustavan i antidejtonski karakter

Narodna skupština Republike Srpske danas je na redovnoj sjednici usvojila deset zaključaka u vezi Pokretanja inicijative za razgovor i dijalog između RS i Federacije Bosne i Hercegovine, kao i tri konstitutivna naroda Srba, Hrvata i Bošnjaka o mogućim rješenjima za Bosnu i Hercegovinu (prijedlog Kluba poslanika SNSD-a).

Na prijedlog klubova poslanika SNSD-a, NDP-NPS, DEMOS-a, Ujedinjene Srpske i Socijalističke partije usvojeni su zaključci da Narodna skupština RS “konstatuje da je od potpisivanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH došlo do nedopustivog prekrajanja i kršenja Sporazuma, a naročito Aneksa IV, Ustava BiH”, te pod dva, “da je RS ugovorna strana i da prava i obaveze RS-a proističu iz međunarodnog ugovora – Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini”. Narodna skupština RS naglašava da se BiH sastoji od dva entiteta, RS i FBiH, kao i tri konstitutivna naroda, Srba, Hrvata i Bošnjaka.

NSRS kao nosioce suvereniteta prihvata samo “entitete i konstitutivne narode u BiH”. Bilo kakvo nametanje suvereniteta izvan toga ima neustavan i antidejtonski karakter.

U zaključku četiri NSRS konstatuje da je dejtonska struktura i ravnoteža u BiH narušena i da su konstitutivni narodi obespravljeni usljed neustavnog djelovanja dijela međunarodne zajednice u BiH, a u sljedećem “da je narušena dejtonska struktura BiH i nakon razmatranja i usvajanja Inicijative za pokretanje razgovora i dijaloga između strana RS i FBiH, kao i tri konstitutivna naroda Srba, Hrvata i Bošnjaka o mogućim rješenjima za BiH, poziva Federaciju BiH, kao stranu ugovornicu, na sveobuhvatan dijalog o trenutnom stanju u BiH i mogućim rješenjima vezanim za budućnost RS i FBiH”.

Također NSRS konstatuje “da strane u budućem sveobuhvatnom dijalogu treba da budu RS i FBiH i tri konstitutivna naroda, Srbi, Hrvati i Bošnjaci”. U spomenutom dijalogu, ne spominje se Distrikt Brčko kao sastavni dio BiH.

U zaključku sedam NSRS “očekuje od predsjednika RS da obavijesti Federaciju BiH o zaključcima i stavovima NSRS, te da formira pregovarački tim za vođenje dijaloga sa Federacijom BiH, a u svrhu postizanja dogovora o budućnosti RS i FBiH”. Predsjednik RS treba da obavijesti Narodnu skupštinu o sprovedenim aktivnostima.

Narodna skupština RS preporučuje predsjedniku RS da uvrsti u pregovarački tim predstavnike najviših organa vlasti RS, predstavnike RS u zajedničkim institucijama BiH, kao i predstavnike parlamentarnih stranaka u Narodnoj skupštini. Narodna skupština preporučuje da se u roku od 30 dana formira pregovarački tim za dijalog sa FBiH, kao i da se započnu aktivnosti za pokretanje dijaloga.

Isto tako, u zaključku devet NSRS zadužuje pregovarački tim da sačini operativni plan rada i da NSRS izvještava redovno o provedenim aktivnostima i na kraju obavještavaju javnost da “ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja”.

NSRS usvojila je i zaključke klubova poslanika povodom pisma visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Inzka od 27.1.2021. godine:

Narodna skupština RS “konstatuje da je funkcija visokog predstavnika u BiH uvedena Aneksom X Dejtonskog sporazuma, koji je potpisala i RS, te da visoki predstavnik ne može ni u kojem slučaju biti nadređen RS”, te da NSRS odbacuje „bonska ovlašćenja“ i konstatuje da je visoki predstavnik izašao iz pravnog okvira svog djelovanja, koji je utvrđen Aneksom X Dejtonskog mirovnog sporazuma, jer je protivustavno, nezakonito i bez ograničenja prisvojio zakonodavna, izvršna i sudska ovlaštenja, kršenjem osnovnih ljudskih prava i međunarodnih instrumenata za njihovu zaštitu, korišćenjem tzv. “bonskih ovlašćenja. Takvo djelovanje visokog predstavnika je protivustavno i protivpravno.

U sledećem zaključku NSRS odbacuje zahtjev visokog predstavnika i daje podršku odlukama koje je donio Odbor za obilježavanje 25. godišnjice postojanja i rada NSRS (1991. – 2016).

Zaključke sa ove sjednice NSRS potpisali su predsjednici klubova poslanika SNSD-a, NDP-NPS, DEMOS-a, DNS-a, Ujedinjene Srpske i SP.

U nastavku sjednice NSRS usvojila je i Informaciju o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i RS proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji s pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2020. godine.

Narodna skupština RS razrješila je Slavena Dujakovića dužnosti direktora Agencije za osiguranje RS, a za v.d. direktora izabrala Draženku Janjanin, saopćeno je iz Odsjeka za odnose s javnošću NSRS.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.