BiH

Sarajevo

Obilježeno 20 godina UN-ove Rezolucije 1325 – “Žene, mir i sigurnost”

29/10/2020

Ambasadorica Austrije u BiH Ulrike Hartmann istakla je da je ta rezolucija predstavlja radni nalog za čitav svijet da se bori za ravnopravnost polova i potrebe žena.

Značaj UN-ove Rezolucije 1325 – “Žene, mir i sigurnost” je u tome što poziva na povećanje učešća žena u procesima donošenja odluka, sprječavanju konflikata, postkonfliktnim procesima, mirovnim pregovorima i mirovnim operacijama, navedeno je na webinaru koji je organizovala NVO Akademija za žene povodom 20 godina rezolucije u BiH.

Direktorica Akademije Maja Gasal Vražalica pojasnila je da je Vijeće sigurnosti UN-a 2000. usvojilo pomenutu rezoluciju kao njihovu prvu rezoluciju koja naglašava važnost ravnopravnog učešća žena u sprječavanju i rješavanju konflikata, te u izgradnji održivog mira.

– Rezolucija ukazuje i na položaj žena i djevojčica u toku ratova, potrebu njihove zaštite, te potrebu sprječavanja i kažnjavanja seksualnog i svakog drugog nasilja nad njima – dodala je Gasal Vražalica.

Ambasadorica Austrije u BiH Ulrike Hartmann istakla je da je ta rezolucija predstavlja radni nalog za čitav svijet da se bori za ravnopravnost polova i potrebe žena.

– Rezolucija ima poseban značaj za BiH zbog seksualnog nasilja koje je počinjeno ratu, ali rezolucija još uvijek u svijetu nije provedena kako je zamišljeno kad je usvojena. Još uvijek oko dvije trećine žena u Bosni i Hercegovini trpe nasilje u različitim oblicima, često u porodici – rekla je Hartmann.

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović Hadžiabdić naglasila je da su nacionalni akcioni planovi za provedbu te rezolucije važni za rješavanje izazova koje ona obuhvaća, ali i za provođenje međunarodnih obaveza vezanih za žene, mir i sigurnost.

Istaknula je da je BiH prvi akcioni plan za provođenje te rezolucije usvojila 2010. kao prva zemlja u regiji, šesta u Evropi i osma u svijetu.

Generalni inspektor Ministarstva odbrane BiH brigadni general Mirsad Ahmić naveo je da je to ministarstvo usvojilo zaključke po kojim mora osigurati adekvatne osobe u sistemu odbrane koje će biti stalno pozicionirane za rodnu ravnopravnost, te uskladiti sve propise u sistemu sa rezolucijom.

Dodao je da su usvojeni i zaključci koji predviđaju integraciju rodne perspektive u obuku OSBiH, kao i poboljšanje uslova za smještaj muškaraca i žena u kasarnama.

Akademija za žene je tokom septembra i oktobra 2020., uz finansijsku podršku Austrijske ambasade, provodila kampanju obilježavanja 20 godina pomenute rezolucije kako bi skrenuli pažnju na njen značaj i na to šta njena primjena konkretno znači za čitavo bh. društvo.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.