BiH

Ured za reviziju institucija BiH

Objavljen Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2020.

09/09/2021
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Iz Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine navode da se značajan broj sistemskih preporuka ponavlja iz godine u godinu

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine je, u skladu sa Zakonom o reviziji institucija BiH, izradio i objavio Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2020. godinu, javlja Anadolu Agency (AA).

U saopćenju Ureda se navodi da su u izvještaju sadržani glavni nalazi i preporuke iz finansijskih revizija i revizija učinka, kao i glavni nalazi i preporuke finansijske revizije izvještaja o izvršenju budžeta institucija BiH za 2020. godinu.

Izvještajem je obuhvaćeno 20 prioritetnih i sistemskih pitanja uočenih kroz proces finansijske revizije institucija BiH i finansijske revizije izvršenja budžeta institucija BiH, te četiri oblasti koje su bile predmetom revizije učinka prethodne godine.

Glavni nalazi i preporuke finansijske revizije se odnose na nepostupanja po odlukama Ustavnog suda BiH, proces usvajanja budžeta institucija BiH, usklađivanje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji institucija sa odlukama Vijeća ministara, proces zapošljavanja u institucijama, proces javnih nabavki, prevenciju i borbu protiv korupcije, interne finansijske kontrole, višegodišnja kapitalna ulaganja, sudske sporove, satus državne imovine, vlastite prihode institucija, istek mandata rukovodilaca, plaće i naknade zaposlenih, smještaj institucija, postupanje Vijeća ministara i Ministarstva finansija BiH po zahtjevima institucija, reformu javne uprave, finansiranje povratka izbjeglica i raseljenih, plaćanje naknade za neangažovana kreditna sredstva, zakon o vanjskim poslovima i informacioni sistem.

Uporedo s tim, glavni nalazi i preporuke revizije učinka se odnose na upravljanje intervencijama u slučaju incidentnih zagađenja mora, planiranje i provođenje obuka zaposlenih u institucijama BiH, aktivnosti institucija na osiguravanju radijacijske i nuklearne sigurnosti i digitalizaciju TV signala u BiH.

U saopćenju se dalje navodi da većina sistemskih preporuka iz Godišnjeg revizorskog izvještaja o glavnim nalazima i preporukama za 2019. godinu nije realizovana, pa se značajan broj njih ponavlja iz godine u godinu.

Kompletan izvještaj dostupan je na web stranici Ureda za reviziju institucija BiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.