"opasna avantura"

Objavljeni zaključci o kojima bi večeras trebali glasati poslanici NSRS

narodna-skupstina-republike-srpske-nsrs-aa (5)

Opozicije je poručila da neće glasati o predloženim zaključcima

Posebna sjednica NSRS “o vraćanju nadležnosti” entitetu RS sa nivoa BiH u oblasti odbrane i bezbjednosti, indirektnog oporezivanja i pravosuđa, i dalje traje.

Opozicije je poručila da neće glasati o predloženim zaključcima. Prije nego je opozicija napustila sjednicu, njeni lideri su poručili da je u pitanju “opasna avantura”…

VEZANA VIJEST Šarović: Ovo je farsa, nećemo glasati, opzicija će napustiti sjednicu (video)

A, vladajuća većina predvođene SNSD-om predložila im je sljedeće zaključke:

Zaključak u vezi s informacijom o pravosudnim institucijama BiH

– NSRS usvaja informaciju o pravosudnim institucijama BiH

– NSRS povlači saglasnost koju je zaključcima NSRS 25. februara 2004. dala Vladi RS-a na potpisivanje sporazuma o prenošenju određenih odgovornosti entiteta RS kroz uspostavljanje VSTV-a BiH

– NSRS zadužuje Vladu RS da povuče saglasnost na sporazum o prenošenju određenih odgovornosi entiteta kroz uspostavljanje VSTV-a BiH, koju su 11. marta 2004. potpisali predsjednici vlada oba entiteta i 18. marta 2004. ministar pravde BiH

– NSRS zadužuje Vladu RS da u roku od 6 mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u NSRS zakon o VSTV-u RS

– Zakon o VSTV-u BiH neće se primjenjivati na teritoriji RS od dana stupanja na snagu Zakona o VSTV-u RS

Zaključak u vezi s Informacijom o prenosu nadležnosti sa RS na nivo BiH u oblasti odbrane i sigurnosti

– NSRS usvaja informaciju o prenosu nadležnosti s RS-a na nivo BiH u oblasti odbrane i sigurnosti

– NSRS povlači saglasnost na odluku od 30. avgusta 2005. godine i odluku o davanju ovlasti Vladi RS-a da potpiše sporazum o prijenosu nadležnosti iz oblasti odbrane na institucije BiH s Vladom FBiH 28.12. 2005. godine

– NSRS zadužuje Vladu RS da povuče saglasnot na sporazum o prenosu nadležnosti iz oblasti odbrane na institucije BiH potpisan s Vladom FBiH

– NSRS zadužuje Vladu RS da u roku od šest mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u NSRS zakon iz oblasti odbrane i bezbjednosti.

– Zakon o odbrani BiH, Zakon o službi u OS BIH, Zakon o OSA-i i Zakon o SIPA-i neće se primjenjivati na teritoriji RS od dana stupanja na snagu zakona o odbrani i bezbjednosti

Zaključak u vezi s informacijom o prenosu nadležnosti u oblasti indirektnog oporezivanja

– NSRS usvaja informaciju o prenosu nadležnosti iz oblasti indirektnog oporezivanja

– NSRS povlači saglasnost koju je zaključcima NSRS od 30. oktobra 2003. godine dala da se nadležnost iz nadležnosti indirektnog oporezivanja u okviru sistema poreske politike prenese na Parlament BiH kako bi se omogućilo razmatranje i usvajanje Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja BiH

– NSRS povlači saglasnost koju je zaključcima NSRS od 30. oktobra 2003. godine dala Vladi RS da može zaključiti sporazum o nadležnosti iz oblasti indirektnog oporezivanja između RS i FBiH

– NSRS zadužuje Vladu RS da povuče saglasnost na sporazum o nadležnostima u oblasti indirektnog oporezivanja između RS i FBiH, koji su 5. decembra 2003. u prisustvu visokog predstavnika potpisali premijeri entiteta

– NSRS zadužuje Vladu RS da u roku do šest mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u NSRS zakon o porezu na dodatu vrijednost i zakon o akcizama RS

Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja, Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, Zakon o UIO, Zakon o postupku indirektnog oporezivanja, Zakon o postupku prinudne naplate indirektnih poreza, Zakon o PDV-u i Zakon o akcizama BiH neće se primjenjivati u RS od dana stupanja na snagu zakona o porezu na dodatu vrijednost i zakona o akcizama RS.

Navedeni zaključci stupaju na snagu narednog dana od dana donošenja…