BiH

Obogaćen sadržaj sarajevskog Tunela spasa

22/01/2016

Tunel spasa je bio simbol života i nade za opokoljeno Sarajevo u ratu početkom 90-ih godina, a danas je mjesto sjećanja i kulturno-istorijski spomenik. Na lokaciji u Butmiru, gdje se nalazi Spomenički kompleks tunela DB realizovano je nekoliko projekata krajem 2015. i početkom 2016. godine, kojima je obogaćena njegova turistička ponuda.

„Ovo je značajan dan za nas jer upotpunjujemo turističku ponudu tunela D-B, koji je imao ogromnu važnost za BiH i sve one koji su osjetili šta je rat, biti u opkoljenom Sarajevu bez osnovnih životnih namirnica i slobode. Želimo da najavimo neke nove projekte i događaje i na taj način potvrdimo da kada je u pitanju Tunel spasa nikada nećemo stati i nikada nećemo zaboraviti ono što se desilo. Njegovaćemo tradiciju i sjećati se svih onih koji su dali život i svoje zdravlje kako bi danas bili slobodni na ovom mjestu“, rekao je Muharem Fišo, ministar sa boračka pitanja Kantona Sarajevo.

Dina Memić, kustosica Spomeničkog kompleksa tunel D-B, kao najvažnije izdvojila je potpuno novu muzejsku postavku, vodič za slijepe i slabovidne, kao i audiovodič za sve posjetioce na tri jezika, bosanskom, engleskom i turskom.

„U skladu sa svim zadaćama Spomeničkog kompleksa, između ostalog, je i naučnoistraživački rad, koji je za rezultat imao proširenje fundusa. Samim tim se povećao broj predmeta, arhivske dokumentacije, video materijala. Zbog toga smo proširili muzej i uredili novu postavku. Ona je zamišljena kao koncept poredan po tematskim cjelinama. Prati hronološku priču, od opsade Sarajeva, preko preživljavanja pod opsadom, korištenja piste Sarajevkog aerodroma, kao jedinog puta izlaska i ulaska u grad, zatim planiranje izgradnje tunela, kao i samu njegovu izgradnju, i na kraju, naravno, njegovo korištenje i značaj u ratu“, kazala je Memić.

Postavka je oplemjenjena novim predmetima i eksponatima iz perioda rata. Sadrži i autentične videomaterijale iz perioda opsade Sarajeva načinjene na lokaciji tunela DB.

“Fond memorijala i Spomenički kompleks otišli su korak dalje u pružanju usluga svojim posjetiocima. Razvijena je aplikacija, tačnije audio vodić na tri jezika koji svaki posjetilac prilikom dolaska u muzej može preuzeti“, kazala je Memić.

U skladu sa stručnim osposobljavanjem osoblja još od 2012. godine uposlenici su bili uključeni u razne projekte za edukaciju koje su imali za cilj prilagođavanje muzeja osobama sa invaliditetom. U skladu s tim je kompleks prilagođen takvim osobama, pa su predmeti u muzeju ujedno i taktilne replike. Uveden je i vodič za slijepa i slabovida lica na Brajevom pismu.

„Vodič je preveden u Centru za slijepa i slabovidna lica u Sarajevu i u njemu su sadržane informacije o muzeju. Svako ga može dobiti za vrijeme posjete kompleksu. Uvođenjem ovog vodiča željeli smo prije svega omogučiti posjetu domaćim posjetiocima, a nadamo se da ćemo u budućnosti isto uspjeti i za strane posjetioce“, rekla Belma Čuzović, muzejski pedagog.

U planu je da se uskoro otvori cijeli prostor tunela za posjetioce, no za to je potrebna dozvola Ministarsva civilnih poslova BiH. Dužina tunela DB je oko 800 metara, a trenutno u Spomeničkom kompleksu posjetioci mogu da se upoznaju sa 25 metara tunela.

U muzeju su izloženi mnogi eskponati iz perioda 1992.-1995. godina, kao što su pribor i alati kojima se kopao tunel, zatim namirnice koje su se unosile u opkoljeno Sarajevo. Zanimljivo je da su jedino cigarete Fabrike duhana Sarajevo u to vrijeme izlazile iz grada, pa su i one našle svoje mjesto u novoj postavci.

Tu je i replika tunela, koja pokazuje njegov izgled iz perioda kada je izgrađen. Sa dobrinjske strane noseći subovi su bili izgrađeni od raznih materijala, dok je sa butmirske korišteno drvo. Kroz tunel se unosilo uglavnom oružje i municija neophodni za odbranu grada. Interesantno je da su u pravcu grada uglavnom išli ranjenici sa okolnih ratišta, koji su prevoženi u sarajevske bolnice kako bi im se pružila medicinska pomoć.

Izgradnja Tunela spasa je počela 29. januara 1993. godine, a otvoren je 30. jula iste godine.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.