BiH

Nezakonita nabavka Inspekcije RS-a

Oboren još jedan tender u BiH u kojem se favorizuje ruski naftni distributer!

09/08/2021

Fokus.ba saznaje: Ured za žalbe poništio posao koji je Inspekcija RS-a dala Nestro Petrolu koja je u ruskom vlasništvu

Zbog činjenice da je Uprava za inspekcijske poslove RS-a, očito, favorizirala izbor ponuđača za nabavku goriva izabravši Nestro Petrol na tenderu, Ured za razmatranje žalbi BiH, poništio je ovaj tender, saznaje Fokus.ba. Tender je bio težak 110.000 KM (bez PDV-a), a Ured za razmatranje žalbi usvojio je žalbu ponuđača HIFA Petrol.

Piše: A. DUČIĆ

Ovo je još jedan u nizu tendera koji je oborio Ured za razmatranje žalbi zbog sumnji u favoriziranje Nestro Petrola, koji je u vlasništvu ruske kompanije NeftGazinKor.

U svom obrazloženju Ured za razmatranje žalbi BiH navodi da je žalba HIFA-e osnovana i da je tačka 12 tenderske dokumentacije sačinjena suprotno odredbama člana 3. i člana 44. stav (3) Zakona o javnim nabavkama.

Naime, u navedenom članu 12. tenderske dokumentacije navodi se da ponuđač mora da posjeduje bezinske stanice na području BiH od čega najmanje po jednu na području ovih opština/gradova: Banja Luka, Kotor-Varoš, Gradiška, Mrkonjić Grad, Ribnik, Srbac, Laktaši, Prijedor, Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Brod, Doboj, Derventa, Prnjavor, Teslić, Modriča, Šamac, Bijeliina, Ugljevik Zvornik, Šekovićii, Vlasenica, Milići, Bratunac,Srebrenica, Ljubinje, Gacko, Bileća, Foča, Trebinje, Pale, Sokolac, Višegrad, Istočno Sarajevo, Rogatica, Novo Goražde i Čajniče.

U žalbi je navedeno da je prema članu 3. Zakona o javnim nabavkama ugovorni organ dužan da prema ponuđačima nastupa jednako i nediskriminirajuće što ovdje nije učinjeno već je „u tenderskoj dokumentaciji ograničnio konkurenciju isključivo na jednog ponuđača odnosno na ponuđača Nestro Petrol Banja Luka.

– U konkretnom slučaju jedini privredni subjekt koji posjeduje benzinske pupe u svim traženim gradovima jeste Nestro Petrol, a u osim toga u pojedinim traženim opštinama ili gradovima jedino Nestro Petrol ima benzinsku pumpu. Na taj način ugovorni organ je faktični ograničnio konkurenciju odnosno eliminisao konkurenciju – navodi se u žalbi.
Navodi se primjer da u Srebrenici, Čajniču i Šekovićima postoji samo po jedna benzinska pumpa i to od Nestro Petrola.

Također navodi se da je ugovorni organ izmjenama tenderske dokumentacije umjesto Goražda, u kojem Nestro Petrol nema benzinsku pumpu, naveo Novo Goražde u kojem ima benzinsku pumpu.

Ured za razmatranje žalbi BiH dodatno konstatuje da ugovorni organ odnosno Uprava za inspekcijske poslove RS nije dokazao da je apsolutno neophodno nabavljanje goriva za njegova službena motorna vozila na svim lokacijama navedenim u tenderskoj dokumentaciji.

– Vijeće ne spori ugovornom organu da predmet javne nabavke određuje na osnovu svojih potreba međutim podsjeća da je njegova zakonska oabveza da sačini tendersku dokumentaciju u skladu s važećim propisima – stoji u obrazloženju Ureda za razmatranje žalbi BiH.

Također, ovaj tender je oboren i zbog drugih kršenja Zakona o javnim nabavkama u pogledu propisivanja kartičnog poslovanja i sl.

S druge strane, Uprava za inspekcijske poslove RS je u svom izjašnjenju u cijelosti osporila žalbu naglasivši da ova uprava vrši inspekcijski nadzor na teritoriji RS te da je rad organizovan u organizicionim jedinicima. Smatra da je oisgurao aktivnu konkrenciju.

Inače, prema ranijem pisanju portala Capital institucije Republike Srpske već duže rade ma najmeštanja vrijednih poslova NESTRO Petrolu, iako njihovi tenderi sve češće padaju nakon žalbi drugih naftaša.

Nakon Narodne skupštine RS, Ured za razmatranje žalbi poništio je nedavno i tender Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS za nabavku goriva i prihvatila žalbe „Hifa Petrola“.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.