Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Od danas besplatan telefonski broj za anonimnu prijavu divljih deponija

BiH

cci_divlje_deponije

Građani Federacije Bosne i Hercegovine od danas mogu anonimno prijaviti lokalitet i podatke o divljim deponijama otpada u njihovim sredinama besplatnim pozivom na telefonski broj: 080 05 05 06.

Ova telefonska linija nazvana je “Zeleni alarm”, a cilj je sačinjavanje registra divljih, nelegalnih deponija otpada u urbanim i ruralnim sredinama u Federaciji BiH te saniranje i remedijacija tla. Pažnja realizatora projekta bit će fokusirana na deponije koje sadrže opasne materije, ali je bitno locirati i sve druge osim onih s tečnim otpadom budući da takve nisu predmet ovog projekta.

Kampanju će realizirati nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa (CCI) u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH u projektu „Mapiranje divljih deponija“, najavljeno je danas na pres-konferenciji CCI-ja.

Od potrebih 62.510 KM za realizaciju projekta, Federalni fond će izdvojiti 50.000 KM.

Namjera je da doprinese sistemskom rješavanju višedecenijskog problema nelegalnih deponija raznih vrsta otpada.

Osim od samih građana, realizatori će podatke o deponijama sakupljati od lokalnih uprava. U tom cilju su nekim općinskim ili gradskim upravama u Federaciji BiH već upućeni odgovarajući dopisi, a odziv je zadovoljavajući, kako je rečeno na pres-konferenciji.

U tom pozitivnom kontekstu su spomenute lokalne uprave: Kaknja, Bihaća, Novog Travnika, Lukavca, Kreševa, Bugojna i druge.

Cilj je da općine dobiju registar kao upotrebljiv dokument kako bi planirale novac za saniranje mjesta deponija.

Prema zvaničnim podacima iz Strategije zaštite okoliša Federacije Bosne i Hercegovini, na teritoriji ovog entiteta ima više od 2000 divljih deponiija na površini od oko milion kvadratnih metara.

Najviše su razasute uz velike rijeke: Bosnu, Vrbas, Lašvu i njihove pritoke, u blizni puteva i izvorišta voda, što realizatori ovog projekta smatraju naročitom opasnošću. Najčešći uzročnici su nesavjesni građani.

Odbačeni otpad u okoliš direktno ugrožava ljudsko zdravlje, stvara lošu sliku o ekološkoj svijesti i uzrok je čestih šumskih požara. Također ugrožava stratešku privrednu granu, turizam, rečeno je na pres-kofreneciji Centara civilnih inicijativa.

Mada je značajno unaprijeđen sistem upravljanja komunalnim otpadom u smislu razvoja komunalne infrastrukture i povećanjem broja stanovnika obuhvaćenih organiziranim prikupljanjem otpada, broj lokacija divljih deponija nije smanjen.

Stare deponije zarastaju i nastaju nove, što iziskuje hitne mjere i sinergiju svih nivoa vlasti za sistemsko rješavanje ovog problema, a jedan od prvih koraka je lociranje divljih deponija i uspostava baze podataka za Federaciju BiH, zaključeno je na pres-konferenciji.