BiH

Akcioni plan

Od novembra naredne godine u KS-u trebala bi biti uvedena zabrana korištenja uglja

27/11/2020

Plan će utvrditi i iznos finansijskih sredstava za subvencioniranje i dinamiku realizacije obaveza u vezi s moratorijem korištenja uglja

Kanton Sarajevo pokrenuo je izradu Akcionog plana strategije ograničenja korištenja čvrstih goriva za period 2021.-2031. godina.

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo, koju je utvrdila jučer Vlada KS, obavezuje da se Akcionim planom uvrsti i zabrana posjedovanja i korištenja uglja u individualnim i kolektivnim objektima za stanovanje, te privrednim i objektima društvene infrastrukture na području KS.

Ministar prostornog uređenja građenja i zaštite okoliša KS Faruk Kapidžić je pojasnio da će Akcionim planom biti jasno definirano ko, šta i u kojem vremenskom periodu treba uraditi kada je riječ o moratoriju na korištenje čvrstih goriva.

– U prvom redu se to odnosi na zabranu posjedovanja i korištenja uglja, dok će se neke druge mjere uvoditi postepeno, s obzirom da je riječ o desetogodišnjem planu. Ukoliko se ispoštuju sve mjere iz Akcionog plana, zabrana posjedovanja i korištenja uglja uvodi se od 1. novembra 2021. godine – naveo je Kapidžić.

Plan će utvrditi i iznos finansijskih sredstava za subvencioniranje i dinamiku realizacije obaveza u vezi s moratorijem korištenja uglja.

U izradu i implementaciju Akcionog plana bit će uključeni svi organi i institucije u Kantonu Sarajevo, pod rukovodstvom stručne komisije koju će formirati Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.

Zaduženi su svi organi i institucije u KS da pristupe stvaranju pravnih pretpostavki za ograničenje korištenja čvrstih goriva, a koje se prije svega odnose na iniciranje izmjena i dopuna odgovarajućih zakonskih i podzakonskih propisa na nivou FBiH, ali i izmjene i dopune, kao i donošenje novih propisa u Kantonu Sarajevo.

Kako je navedeno, posebno treba voditi računa da se utvrde dodatne nadležnosti inspekcije i Ministarstva unutrašnjih poslova KS u vezi nadzora nad primjenom mjere zabrane posjedovanja i korištenja uglja.

Vlada KS će donijeti odluku o zabrani posjedovanja i korištenja uglja, nakon što se ispoštuju mjere iz Akcionog plana, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.