BiH

Demant

Općina Ilidža: Dovodi nas se u negativan kontekst

14/11/2019

Demant Odsjeka za informisanje Općina Ilidža

Nakon objavljivanja teksta “Senaid Memić – slika i prilika BiH: Bijeg od građana koji bi da nešto pitaju“, iz Odsjeka za informisanje Općine Ilidža oglasili su se demantom koji prenosimo u cjelosti:

“Kako se u samom tekstu na više mjesta Općina Ilidža dovodi u negativan kontekst, kako to i sam naslov kaže, nesporno je da zbog navedenih neistina naša lokalna zajednica trpi, vrlo ozbiljnu i mjerljivu štetu.

Naime, prije izrade samog Budžeta Općine Ilidža, općinski načelnik u svim mjesnim zajednicama, pa tako i u MZ STUP, organizuje javnu raspravu, na kojoj se iznose detalji o izvršenju budžeta i urađenim projektima u toku tekuće godine, te savjeti MZ shodno inicijativama građana predlažu projekte koji bi trebali biti realizovani u narednoj godini, uz obezbijeđenje sredstava u narednom budžetu.

Dakle, prva neistina jeste da Općina, odnosno općinski načelnik delegira buduće projekte koji su preopširni i neobjektivni, jer to isključivo delegiraju građani putem Savjeta MZ. Dakle radi se o potrebama građana, a one za Općinu Ilidža su i prioritet i ma koliko se činile opširne za jednu lokalnu zajednicu, naš cilj jeste ispunjenje istih u cjelosti.

Nadalje, jedna od naših sugrađanki je postavila pitanje o eksproprijaciji zemljišta u svrhu realizacije projekta proširenja dijela Stupske ulice, od ulice Džemala Bijedića do raskrsnice sa ulicom Latička i na isti je dobila iscrpan odgovor o provođenju postupka eksproprijacije, troškovima, predmetu eksproprijacije i rokovima završetka, čime će steći uslovi za potpunu rekonstrukciju te ulice, a sigurnost učesnika u saobraćaju podići na znatno veći nivo, sve u cilju izbjegavanja bilo kakvih neželjenih posljedica po naše građane zbog neprimjerene infrastrukture.

Također u tekstu se navodi da je izgradnja škole zaustavljena na „planiranju“ i da iz Općine Ilidža tvrde da škola nije izgrađena jer ne postoji Regulacioni plan.

Ovim putem informišemo javnost da je RP Stup Nukleus usvojen još 2018. godine i da je njime planirana izgradnja osnovne škole sa kapacitetom od 1.000 polaznika na devet hilljada metara kvadratnih, iako je na navedenom lokalitetu broj učenika koji pohađaju osnovne škole oko 400, što je zvanična informacija, a koju je načelnik i istakao na javnoj raspravi.

U skladu sa RP Općina Ilidža je izradila i kompletnu projektnu dokumentaciju i to na nivou glavnog projekta. Onog trenutka kada se stvore uslovi za izgradnju škole u smislu rješavanja imovinsko pravnih pitanja (na zemljištu gdje je planirana gradnja škole je zabilježba zabrane raspolaganja zbog vođenja krivičnog postupku) neće biti ni jedne okolnosti koja bi se ispriječila za gradnju prijeko potrebne osnovne škole.

Pored navedenog, načelnik Općine Ilidža prof.dr. Senaid Memić sa svojim saradnicima je odgovorio i na ostala postavljena pitanja naših sugrađana, o čemu se vodio i pisani zapisnik, ali i zvučno snimanje cijelog toka javne rasprave koji ćemo, rado podijeliti sa vašim portalom, ali i svim drugim zainteresiranim licima. Posebno ističemo činjenicu da je po završetku javne rasprave načelnik Memić pozvao sve prisutne građane da za sva ostala pitanja i nedoumice, se obrate lično njemu jer su njegova vrata za njih širom otvorena i da će rado primiti i razgovarati sa svim građanima o bilo kojem prijedlogu koji će život na našoj Ilidži učiniti boljim i ljepšim.

Molimo da ubuduće prije pisanja ovakvih tendecioznih i ničim utemeljenih tekstova u skladu sa profesionalnim standardima i dostignućima novinarske profesije kontaktirate i drugu stranu, u cilju pružanja objektivne informacije javnosti, kako bi javnost bila informisana na način kako i zaslužuje. Neobjektivno informisanje je svojstveno zlonamjernim ljudima”, stoji u demantu Odsjeka za informisanje Općina Ilidža.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.