BiH

muzur se sastao s kafedžićem

Općina Ilidža prva koja će biti integrisana u jedinstveni sistem borbe protiv korupcije u KS

15/01/2021

Načelnik Muzur je naveo da su, na poziv Ureda, već poduzete aktivnosti na izradi i donošenju relevantnih akata/odluka kojim bi se Općina Ilidža kao prva općina u Kantonu Sarajevo uključila u navedene registre

Načelnik Općine Ilidža Nermin Muzur održao je danas sastanak sa predstavnicima Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo. Sastanku su prisustvovali šef Ureda Erduan Kafedžić i savjetnica Adisa Avdić.

Načelnik Muzur je istakao spremnost Općine Ilidža za saradnju, sistemsko uspostavljanje i poduzimanje aktivnosti koje će biti usmjerene na prevenciju i borbu protiv korupcije te povećanje transparentnosti u radu Općine Ilidža.

Šef Ureda Erduan Kafedžić istakao je aktivnosti koje je do sada Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvaliteta implementirao na nivou Kantona Sarajevo, konkretno koje se odnose na uspostavljanje Registra imenovanih lica u Kantonu Sarajevo, Registra zaposlenih u javnom sektoru Kantona Sarajevo i Registra podataka o javnim nabavkama koje provode institucije čiji je osnivač Kanton Sarajevo.

Takođe, upoznao je načelnika Muzura o narednim aktivnostima Ureda koje podrazumijevaju poseban program za lokalne zajednice odnosno uključenje općina u ranije pomenute registre čime bi se unaprijedio okvir borbe protiv korupcije u Kantonu Sarajevo.

Načelnik Muzur je naveo da su, na poziv Ureda, već poduzete aktivnosti na izradi i donošenju relevantnih akata/odluka kojim bi se Općina Ilidža kao prva općina u Kantonu Sarajevo uključila u navedene registre.

„Općina Ilidža izražava spremnost na punu saradnju sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, sa ciljem uspostavljanja okvira borbe protiv korupcije. Veliki značaj predstavljaju sistemska rješenja koja će omogućiti veću transparentnost u radu, a samim tim vratiti povjerenje građana u javne institucije. Lokalne samouprave imaju itekako veliku ulogu u koordinaciji i borbi protiv korupcije“, istakao je načelnik Muzur.

Na sastanku su dogovorene naredne aktivnosti u saradnji Općine Ilidža i Ureda za borbu korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo koje će se ozvaničiti potpisivanjem Memoranduma o saradnji.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.