BiH

Sedam organizacija

OSCE podržava kampanju Ženske romske mreže “Uspjeh”

08/03/2021

Uprkos postignutom napretku, Romkinje u BiH i na zapadnom Balkanu doživljavaju dvostruku diskriminaciju - kao pripadnice romske manjine i kao žene, saopćeno je iz OSCE-a

Ženska romska mreža “Uspjeh” svake godine od 8. marta do 8. aprila obilježava Mjesec dana ženskog romskog aktivizma.

Mreža okuplja sedam romskih organizacija posvećenih unapređenju pravnog, socijalnog i ekonomskog statusa Romkinja i romske djece.

Ove godine njihov slogan je “Moje je pravo, a ne privilegija”. Cilj kampanje je da podigne svijest građana o važnosti romske kulture i identiteta, kao i predstavnika vlasti o njihovoj obavezi zaštite i realizacije prava Roma, kao najveće i najviše marginalizirane nacionalne manjine u BiH.

Uprkos postignutom napretku, Romkinje u BiH i na zapadnom Balkanu doživljavaju dvostruku diskriminaciju – kao pripadnice romske manjine i kao žene, saopćeno je iz OSCE-a.

– Romkinje se još uvijek suočavaju sa široko rasprostranjenom marginalizacijom i isključenosti iz procesa odlučivanja – u domaćinstvu, u zajednici, kao i na političkom nivou. One mogu biti liderke društvenih promjena, ali im se mora pružiti prilika. Potrebno je stvoriti jednake prilike koje će omogućiti Romkinjama da postignu svoj puni potencijal. Pozdravljam ovu kampanju i pozivam sve da udružimo snage u odbacivanju stereotipa i predrasuda, te podržimo inkluziju Roma kao ravnopravnih članova društva – kazala je šefica Misije OSCE-a u BiH, ambasadorica Kathleen Kavalec.

Misija OSCE-a u BiH ostaje posvećena radu s nacionalnim manjinama i vlastima u BiH kako bi se osigurala veća inkluzija nacionalnih manjina i bolja realizacija njihovih ljudskih prava.

Komentari

Autor: Fen

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.