BiH

rješavanje zastoja

OSCE poziva na hitno usvajanje nove Strategije za reformu pravosudnog sektora BiH

02/06/2022

Misija poziva vlasti da što prije usvoje i efektivno provedu Strategiju, koja pruža institucijski okvir kao neophodnu komponentu za širu, prijeko potrebnu, reformu pravosudnog sektora u BiH

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (Misija) podržala je Ministarstvo pravde BiH u organizaciji pet konsultacijskih sastanaka, koji su se održali u periodu od marta do maja 2022. godine širom države, a čija tema je bila nacrt Strategije za reformu pravosudnog sektora (Strategija) za period 2021. – 2027. godina. Ovi sastanci su dio šireg procesa usmjerenog na rješavanje zastoja u reformi pravosudnog sektora i ubrzanje procesa usvajanja Strategije, te na brojnije i kvalitetnije učešće relevantnih aktera. Sastanci su imali za cilj poticanje ključnih institucija da podrže provedbu Strategije i osiguraju potrebna finansijska sredstva.

Od ključnog je značaja što se Strategijom osigurava preuzimanje odgovornosti od strane lokalnih vlasti za postizanje konkretnih doprinosa i rezultata na polju reforme pravosudnog sektora u BiH.

Misija poziva vlasti da što prije usvoje i efektivno provedu Strategiju, koja pruža institucijski okvir kao neophodnu komponentu za širu, prijeko potrebnu, reformu pravosudnog sektora u BiH.

Delegacija Evropske unije u BiH/Specijalni predstavnik Evropske unije u BiH (Ured EU u BiH) takođe pažljivo prati ovaj proces. U svom Izvještaju o napretku BiH iz 2021. godine, Evropska komisija pozvala je BiH da, tokom predstojeće godine, hitno usvoji novu Strategiju za reformu pravosudnog sektora i relevantni Akcijski plan, koja bi zamijenila onu koja je prestala važiti 2018. godine, kao jednu od obaveza vlasti prema građanima BiH koji zaslužuju neovisan, javno odgovoran i efektivan pravosudni sektor. Pravosudna reforma je i ključna komponenta procesa pridruživanja EU.

Misija OSCE-a u BiH će, u partnerstvu sa Uredom EU u BiH, nastaviti pružati podršku ovom procesu.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.