BiH

Uvažene molbe

Ovo je sedam osuđenika koje je pomilovao predsjednik RS-a

16/04/2019

Dato je pomilovanje za Milorada Radetića iz Doboja, Draganu Guter iz Čelinca, Elvira Telića iz Dervente, Draška Grbića iz Prijedora, Slavicu Maletić iz Bronzanog Majdana, Mirnesa Šišmana iz Zenice i Vladimira Živanovića iz Foče

Predsjednik Republike Srpske (RS) u prošloj godini je pomilovao sedam osoba.

Dato je pomilovanje za Milorada Radetića iz Doboja, Draganu Guter iz Čelinca, Elvira Telića iz Dervente, Draška Grbića iz Prijedora, Slavicu Maletić iz Bronzanog Majdana, Mirnesa Šišmana iz Zenice i Vladimira Živanovića iz Foče.

U 2018. predsjedniku RS (većim dijelom godine tu funkciji je obavljao Milorad Dodik, a od novembra 2018.godine i Željka Cvijanović) dostavljeno je 28 izvještaja o molbama za pomilovanje osuđenih osoba, a donesen su tri odluke o pomilovanju na osnovu kojih je pomilovao sedmoro osuđenih.

U skladu sa zakonom, obavještenje o pomilovanju u 2018. objavljeno je na internet stranici predsjednika RS i u “Službenom glasniku RS”.

Zakonom o pomilovanju i Krivičnim zakonikom RS regulisano je da predsjednik RS može osuđenim osobama dati pomilovanja za krivičnopravne sankcije koje je izrekao sud u RS-u i za pravne posljedice osude.

Radi efikasnog djelovanja po molbama osuđenih osoba u tim postupcima učestvuje Komisija za pomilovanja Ministarstva pravde RS, te sudovi koji vode prvostepene krivične postupke, na način da daju pozitivna, ili negativna mišljenja o svakom pojedinačnom prijedlogu.

Ministarstvo pravde RS dostavlja zatim predsjedniku RS izvještaj o molbi za pomilovanje te obrazloženim prijedlogom tog ministarstva za odluku o pomilovanju.

Donošenje odluke o pomilovanju je diskreciono ovlašćenje predsjednika RS.

Odluka o pomilovanju objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske“, a odredbom Zakona o pomilovanju propisano je da jednom godišnje predsjednik RS obavještava Narodnu skupštinu RS o odlukama o pomilovanju donesenim tokom prethodne kalendarske godine.

Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini RS-a Davor Šešić danas je tvrdio da parlamentraci u materijalima za sjednicu nisu dobili informaciju o pomilovanju, što je ranije bila prkasa, već interno na klub.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.