BiH

Parlamentu FBIH prezentirane činjenice o prodaji FDS

09/11/2016

Direktor Agencije za privatizaciju Federacije (APF) BiH Amer Bekrić prezentirao je poslanicima Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, na vanrednoj sjednici, Informaciju o procesu prodaje i stanju u privrednom društvu s manjinskim učešćem državnog kapitala – Fabrici duhana Sarajevo.

To su tražili poslanici opozicionih klubova Socijaldemokratske partije BiH, Demokratske fronte i Hrvatske demokratske zajednice 1990.

U okviru realizacije Reformske agende, Bekrić je podsjetio da je Vlada izvršila kvalifikaciju privrednih društava koja imaju poteškoća u poslovanju, među kojima je i FDS.

Na vanrednoj aukciji za prodaju dionica Fabrike duhana Sarajevo u septembru prodato je 511.478 dionica u državnom vlasništvu po cijeni od 83,50 KM po dionici.

– Na osnovu dvije studije utvrđena je početna cijena koja se kretala 83,20 KM, a druga je iznosila nešto više. Pri odluci o konačnoj cijeni uzeti su u obzir svi aspekti poslovanja – rekao je Bekrić.

Prodaja je izvršena i u skladu sa Programom rada APF 2016. godine, u kojem je predviđena privatizacija privrednih društva s manjinskim učešćem državnog kapitala, kao i Pravilnikom o prodaji državnog kapitala na berzi.

– Sve je urađeno na transparentan način putem berze – poručio je direktor Agencije za privatizaciju Federacije (APF) BiH Amer Bekrić, dodajući da je u potpunosti realizovana Odluka Vlade Federacije BiH o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u ovom privrednom društvu od 22. jula.

Tokom razmatranja Informacije, šef Kluba SBB-a Nasir Beganović zahtijevao je od premijera Federacije BiH Fadila Novalića da odgovori na iznesene tvrdnje poslanika SDP-a Nermina Nikšića, koje, između ostalog, govore da Behmenova vlada po „Markovićevom modelu“ nije mogla izvršiti privatizaciju.

Dajući odgovor Novalić je kazao da je uoči razmatranja Informacije novinarima kazao da je način prodaje manjinskog udjela državnog kapitala FDS-a bio previđen 2012. godine, za vrijeme mandata prethodne Vlade FBiH, a ne da je to uradila „Behmenova vlada“.

– Niko nije rekao da je to uradio Alija Behmen, ali je činjenica da je od te godine Fabrika većinski privatizovana. Više se ne može govoriti o privatizaciji nego o prodaji manjinskog djela. Ta je priča probuđena 2012. godine kada je donesen program privatizacije osam fabrika, što se vidi iz dokumenta od 5.4. 2012. koji je potpisao tadašnji premijer Nermin Nikšić. Također, tu piše da je „do sada privatizacija državnog kapitala odlagana zbog nejasnih opredjeljenja vlada – konstaovao je Novalić.

Većinom glasova poslanika na vanrednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH nisu podržani zaključci Kluba poslanika SDP-a, u kojima se predlagalo i da se „svi postupci i metode privatizacije državnog kapitala moraju precizno urediti zakonom“, te da se zaduži Finansijska policija FBiH da izvrši kontrolu poslovanja FDS-a u proteklih pet godina.

Komentari