BiH

sarajevo

Počela Konferencija o unapređenju ranog rasta i razvoja djece u FBiH

02/12/2021
Foto: Fena

Prvog dana Konferencije planirano je predstavljanje "Politike strateških dokumenata vezanih za unaprijeđenje ranog rasta i razvoja djece u FBiH", kao i pregled aktivnosati resornih federalnih ministarstva u oblasti ranog rasta i razvoja djece, a u kontekstu ispunjenja strateških ciljeva

Konferencija o unapređenju ranog rasta i razvoja djece u Federaciji BiH – Postignuća, izazovi i prestpektive, danas je otvorena u Sarajevu. Dvodnevni naučni skup organizira UNICEF-a za BiH, uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije, a u saradnji s federalnim ministarstvima obrazovanja i nauke, zdravstva te rada i socijane politike.

Prvog dana Konferencije planirano je predstavljanje “Politike strateških dokumenata vezanih za unaprijeđenje ranog rasta i razvoja djece u FBiH”, kao i pregled aktivnosati resornih federalnih ministarstva u oblasti ranog rasta i razvoja djece, a u kontekstu ispunjenja strateških ciljeva.

Pomoćnica federalnog ministra za obrazovanje Nadija Bandić kazala je da na Konferenciji “žele da vide kakva su to postugnuća, koji su izazovi i šta će biti perspektiva u narednom periodu”.

– Cilj nam je da vidimo koje su to strateške aktivnosti provela resorna federalna ministarsrva čiji članovi su inače i članovi federalne radne grupe koja prati cijeli ovaj tok unaprijeđenja ranog rasta i razvoja djece u FBiH. Ključni dokument na koji ćemo se referati jeste strateški plan za unaprijeđenje ranog rasta i razvoja djece 2020.-2025., a to je dokumet koji je usvojila Vlada FBiH. Usvajajući ovaj dokument Vlada FBiH je zadužila federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da koordinira aktivnostima u ovoj oblasti. Naš cilj je da u ova dva dana okupimo sve relevantne stručnjake iz oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite kako s federalnog, tako i s kantonalnog nivoa iz lokalne zajednice. Posebno će nam biti interesantno da čujemo mišljenje stručnjaka koji direktno rade s djecom na terenu – kazala je Bandić.

Šefica predstavništva UNICEF-a u BiH Rownak Khan ukazala je na važnost integrisane usluge kada se razgovara o ranom rastu i razvoju djece.

– Također, želim da kažem da je u toj ranoj dobi zaista jako važno da djeci, dok se još nalaze u maternicama svojih majki, moramo pružiti takve integrisane usluge, ali to sve ima velike benefite kasnije u njihovom životu kada budu odrasle osobe. Studije su pokazele da nečenjenje, propusti i neulaganje u razvoj i rani rast djece mogu da utiču uzimanje 10 posto od bruto nacioalnog dohotka, a to se odnosi i ukoliko se ne vrše ulaganja i na predškolsko obrazovanje – kazala je Khan.

U petak, drugog dana Konfrerencije, bit će predstavljene dobre prakse i iskustava, odnosno izazovi i potencijalni rizici iz perspektive stručnjaka koji pružaju usluge djeci i porodicama, te pregled naučnih dostignuća u BiH i svijetu u oblasti ranog rasta i razvoja.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.