BiH

Sarajevo

Počela sjednica Vijeća ministara BiH

23/07/2019

Pred državnim ministrima bi se trebao naći i Prijedlog pisma podrške za Projekt izgradnje Bloka 7 u Termoelektrani "Tuzla“

Sjednica Vijeća ministara BiH, koja je bila zakazana za 10. juli pa je odgođena, počela je danas u Sarajevu, a pred ministrima bi se između ostalog trebao naći Prijedlog odluke o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period juli – septembar 2019. godine.

Na sjednici bi, prema predloženom dnevnom redu, trebalo biti razmatran i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, kao i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u BiH.

Predviđeno je i razmatranje Prijedloga odluke o utvrđivanju datuma početka rada Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, kao i Prijedlog odluke o prestanku rada Jedinice za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, Upravnog i Nadzornog odbora Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH.

Trebao bi biti razmatran i Nacrta osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije o saradnji na realizaciji Projekta autocesta/brza cesta Sarajevo – Beograd – Sarajevo, kao i Informacije o aktivnostima koje se poduzimaju na projektu “Izgradnja autoceste/brze ceste Sarajevo – Beograd – Sarajevo“.

Pred državnim ministrima bi se trebao naći i Prijedlog pisma podrške za Projekt izgradnje Bloka 7 u Termoelektrani “Tuzla“.

Trebali bi razmatrati i Informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi s povećanim prilivom migranata te Informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH za maj 2019. godine, kao i Prijedlog sporazuma o pružanju pomoći i operativnoj saradnji u nadzoru granice.

Predviđeno je i razmatranje Prijedloga revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, kao i Prijedloga akcionog plana za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetima “Zornić protiv BiH“, “Sejdić i Finci protiv BiH“ i “Pilav protiv BiH“.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.