BiH

sarajevo

Počelo vanredno zasjedanje Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

16/07/2019

Osim navedenog propisana je i javna objava jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH počeo je vanrednu sjednicu na kojoj bi se, prema predloženom dnevnom redu, trebao očitovati o izboru novog rukovodstva Doma, zakonu o demobilisanim borcima i rebalansu ovogodišnjeg budžeta Federacije BiH.

Po hitnoj proceduri poslanici bi trebali razmatrati zakon o demobilisanim borcima iz razloga što „postoji neodložna potreba za sistemskim rješavanjem prava demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica“.

Među brojnim pravima za demobilisane branitelje, zakon najavljuje redovne mjesečne naknade onima koji su bez ikakvih primanja, a stari su 57 godina i više. Uslov je da su najmanje godinu bili u odbrambenim redovima tokom proteklog rata u BiH i najmanje godinu u evidenciji nezaposlenih. Visina naknada bi zavisila od vremena provedenog u odbrambenim jedinicama.

Osim navedenog propisana je i javna objava jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Rebalansom budžeta predviđeno je 25 miliona KM za realizaciju navedenog zakona.

Ni zakon ni rebalans ne mogu stupiti na snagu dok ih ne odobre oba doma Federalnog parlamenta, te je 18. jula zakazana sjednica Doma naroda na čijem je dnevnom redu ovaj zakon.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.