BiH

ACEEEO

Podrška CIK-a inicijativi za obilježavanje Svjetskog dana izbora

04/02/2021

Zbog svega navedenog Centralna izborna komisija BiH u kontinuitetu daje snažnu podršku Inicijativi Udruženja izbornih zvaničnika Evrope (ACEEEO) da se prvi četvrtak u februaru obilježava kao Svjetski dan izbora

Centralna izborna komisija BiH (CIK) već petnaestu godinu promovira inicijativu da se prvi četvrtak u februaru utemelјi kao dan, koji bi u cijelom svijetu predstavlјao zaštitni znak demokratskih izbora, odnosno kao Svjetski dan izbora, donesenu na konferenciji Udruženja izbornih zvaničnika Evrope (ACEEEO) održanoj 2005. godine.

Kako je saopćeno iz CIK-a, najvećim djelom istorije ljudi su živjeli u državama koje nisu priznavale ljudska prava. Prvi dokumenti kojima se proklamuju ljudska prava potiču iz osamnaestog vijeka. Raniji dogovori i proklamacije koji se obično navode kao dokumenti kojima se utvrđuju i garantiraju ljudska prava uglavnom se odnose na priznanje da ljudi imaju prava nezavisno od suverenove volje.

Deklaracija prava čoveka i građanina iz 1789. godine je jedan od osnovnih dokumenata Francuske revolucije, koji određuje pojedinačna prava (i kolektivna prava naroda prema državi). Francuska revolucija sa svojom Deklaracijom o pravima čoveka i građanina postavila je kamen temeljac čovjekovim pravima i slobodama, bez kojih se ustavna demokratska država danas ne može ni zamisliti, a kamoli život u njoj.

Međunarodni standardi o ljudskim pravima su prije svih i iznad svih izraženi u Općoj deklaraciji UN o pravima čoveka iz 1948. godine koja predstavlja najznačajniju kodifikaciju ljudskih prava. Istorija nastanka Evropske konvencije o ljudskim pravima objavljene u Rimu 1950. godine sa svih 14 Protokola, naknadno usvojenim, pokazuje da taj put zaštite ljudskih prava i sloboda nije bio kratak, a još manje jednostavan.

-Volja naroda temelj je državne vlasti, ta se volja mora izražavati na povremenim i poštenim izborima, koji se provode uz opće i jednako pravo glasa, tajnim glasanjem ili nekim drugim jednako slobodnim postupkom glasanja – ističu iz CIK-a.

Zbog svega navedenog Centralna izborna komisija BiH u kontinuitetu daje snažnu podršku Inicijativi Udruženja izbornih zvaničnika Evrope (ACEEEO) da se prvi četvrtak u februaru obilježava kao Svjetski dan izbora.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.