Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

"KUIP KS"

Pojačani inspekcijski nadzori povodom predstojećeg Kurban -bajrama

Sarajevo, BiH – 28. august 2017: Uoči obilježavanja muslimansk

Klanje kurbana prvog i drugog dana Kurban-bajrama u organizaciji Rijaseta IZ u BiH, koje će se obaviti na imanju Gazi Husrev-begove medrese na Jarčedolima, provest će se pod nadzorom i kontrolom veterinarskih inspektora KUIP KS

U povodu predstojećeg Kurban-bajrama veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS uz policijski asistenciju vrše pojačane inspekcijske nadzore nad radom stočne pijace u Sarajevu, kao i kontrolu životinja u prijevozu, te proizvoda životinjskog porijekla na području Kantona Sarajevo.

Neposrednim nadzorima na stočnoj pijaci već su utvrđeni prekršaji u skladu sa Zakonom o veterinarstvu BiH, zbog prometovanja životinjama bez identifikacijskih oznaka i veterinarske svjedodžbe o zdravstvenom stanju. Prekršaji su konstatovani i u obavljenim kontrolama u prijevozu, gdje je utvrđeno prometovanje mesom bez veterinarske potvrde o zdravstvenom stanju, kao i obavljene dezinfekcije vozila prije utovara.

– Cijeneći tradiciju obrednog klanja, koja najčešće uključuje klanje malih i velikih preživara, ovaca i goveda prijemčivih na brucelozu, kao i druge zarazne bolesti, napominjemo da je prometovanje životinjama koje nisu obilježene ušnim markicama i koje nemaju veterinarsku svjedodžbu o zdravstvenom stanju zabranjeno, te upozoravamo da će se u svim slučajevima prometa životinja suprotno ovom ograničenju, uz pomoć nadležnih službi, životinje oduzeti radi provođenja karantinskih mjera, na trošak vlasnika ili držaoca – navode iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (KUIP) .

Kontrolne aktivnosti veterinarske inspekcije provodit će se svakodnevno do Kurban-bajrama, kao i u vrijeme praznika, zbog čega je uspostavljeno aktivno i pasivno dežurstvo, uključujući sve raspoložive inspektore.

Sve vjernike, namjernike obrednog klanja, podsjećaju da je prilikom odabira životinja za klanje, nužno ispuniti sve (pred)uslove, kako iz javnozdravstvenih razloga, tako zbog značaja, smisla i svrhe kurbana/žrtve.

– Životinju koja nije označena, nije zdrava, životinju koja je tretirana zabranjenim supstancama ili liječena veterinarskim lijekovima, a nije istekao period karence (minimalno vrijeme koje mora proteći nakon zadnje primjene lijeka), nije dozvoljeno zaklati, bez obzira na mjesto i svrhu njenog klanja. Pozivamo da se za životinje namjenjene klanju blagovremeno osigura odgovarajući dokaz, uvjerenje, odnosno svjedodžba o zdravstvenom stanju, koju na zahtjev vlasnika mogu izdati ovlašteni veterinari nadležnih veterinarskih stanica- dodaju iz KUIP.

Svjedodžbom se potvrđuje da u mjestu porijekla ili boravka nisu utvrđene zarazne bolesti, da su životinje propisno označene, da su nad životinjama provedene preventivne i dijagnostičke mjere, da životinje nisu liječene ili ako su liječene da je istekla propisana karencija, da nisu liječene zabranjenim veterinarsko-medicinskim proizvodima, odnosno da nema smetnji za njihov promet i klanje. S tim u vezi apeluju da se ne kupuju životinje bez odgovarajuće svjedodžbe veterinara.

Napominju da će se u svakom slučaju sumnje ili nedostatnosti informacija o zdravlju i porijeklu, (za)tražiti pretraga krvi na brucelozu, eventualno i druge bolesti, kao i da se u vrijeme Bajrama neće uvažiti izvještaji, nalazi o ispitivanju na brucelozu stariji od 21 dan.

Pozivaju da se klanje životinja, posebno goveda, obavi u registrovanim objektima za klanje na području Kantona Sarajevo, uz osiguranje veterinarsko-zdravstvenog pregleda prije i poslje klanja. Za životinje, odnosno meso pregledano poslje klanja od strane nadležnog inspektora bit će izdata i odgovarajuća potvrda o ispravnosti.

Upozoravaju da se sakupljanje i trgovina životinjama može vršiti samo u mjestima i objektima koja posjeduju prethodnu veterinarsko-zdravstvenu saglasnost nadležnog Ministarstva privrede KS i koja su pod nadzorom veterinarske inspekcije.

Klanje kurbana prvog i drugog dana Kurban-bajrama u organizaciji Rijaseta IZ u BiH, koje će se obaviti na imanju Gazi Husrev-begove medrese na Jarčedolima, provest će se pod nadzorom i kontrolom veterinarskih inspektora KUIP KS.

U okolnostima visokih vanjskih temperatura pozivaju da se osiguraju odgovarajući uslovi u pogledu higijenske manipulacije životinjama i mesom nakon klanja, kao i osiguranja odgovarajuće temperature, hlađenja tokom čuvanja i prijevoza kurbanskog mesa.

Posebno skreću pažnju da se izbjegne odlaganje nusproizvoda klanja u kontejnere komunalnog otpada, odbacivanje u okoliš i sl., već da se oni propisno zakopaju na imanju porijekla uz obaveznu brigu o nivou podzemnih voda, tipu zemljišta, dimenizijama mjesta za zakopavanje, sprečavanja pristupa štetočinama, pticama, psima i drugim životinjama.

Kože kurbana nakon klanja nužno je konzervirati soljenjem, po mogućnosti hlađenjem, te u što kraćem roku predati sakupljaču, koji mora osigurati odgovarajuće mjesto i hladni režim za sakupljanje i dalji prijevoz koža, kao i prethodnu veterinarsko-zdravstvenu saglasnost za sakupljanje izvan objekata i mjesta utvrđenih Zakonom o veterinarstvu, saopćeno je iz KUIP.