BiH

Ekopak

Pokrenut projekat “Upravljanje staklenom ambalažom na zapadnom Balkanu”

08/12/2020

Direktorica Ekopaka Amela Hrbat izjavila je da u zemljama zapadnog Balkana ne postoji tradicija prikupljanja i reciklaže staklene ambalaže zbog nedovovoljnih kapaciteta za prikupljanje i visokih troškova transporta na reciklažu

U Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji pokrenut je projekat „Upravljanje staklenom ambalažom na zapadnom Balkanu“ s ciljem da se poveća količina prikupljene i reciklirane staklene ambalaže, uz postavljanje novih kontejnera.

Količina reciklirane staklene ambalaže u regionu Zapadnog Balkana još je daleko od nivoa koji propisuje Evropska unija. Razlozi za to su nepoznavanje benefita recikliranja, kao i nedovoljan broj kontejnera za odlaganje staklene ambalaže, zbog čega većina korištene staklene ambalaže završi na deponijama ili ilegalnim odlagalištima, gdje staklu treba više od 5.000 godina da se razgradi.

Kako bi se omogućili ekonomični efekti reciklaže stakla, potrebno je značajno povećati količine sakupljene staklene ambalaže. Zato je prvi operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini „Ekopak“ u saradnji sa Njemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj „Naled“ iz Srbije, Asocijacija za ekonomski razvoj Hercegovine REDAH i operaterima sistema „Sekopak“ iz Srbije, „Pakomak“ iz Sjeverne Makedonije i Zajednica jedinica lokalne samouprave ZELS, pokrenuo regionalni projekat „Upravljanje staklenom ambalažom na zapadnom Balkanu“.

Direktorica Ekopaka Amela Hrbat izjavila je da u zemljama zapadnog Balkana ne postoji tradicija prikupljanja i reciklaže staklene ambalaže zbog nedovovoljnih kapaciteta za prikupljanje i visokih troškova transporta na reciklažu.

– Ekopak od 2013. godine radi na razvoju sistema upravljanja ambalažnim otpadom u našoj zemlji, u okviru kojeg je pokrenuto je i prikupljanje staklenog ambalažnog otpada. Postignut je odgovarajući stepen reciklaže, ali prostora za unapređenje ima, te smo se rado priključili ovom regionalnom projektu. Jedan od ciljeva projekta je da se u pilot općinama u sve tri države stopa prikupljanja staklene ambalaže poveća za 20 posto. U pitanju su Niš i Sombor u Srbiji, Štip i Ilinden u Sjevernoj Makedoniji, Bihać i Novi Travnik u Bosni i Hercegovini – dodala je Hrbat.

Kako bi se svi ovi benefiti recikliranja staklene ambalaže ostvarili u praksi, Ekopak će sa partnerima na projektu analizirati trenutnu situaciju u vezi sa odgovornom reciklažom stakla, a zatim, u saradnji sa lokalnim donosiocima odluka u odabranim pilot općinama, identifikovati nedostatke koje treba riješiti. Na ovaj način će se raditi na postavljanju temelja za isplativ lanac vrijednosti reciklaže stakla na zapadnom Balkanu, kao presudnom koraku za profitabilnu kružnu ekonomiju u regionu.

Projekat se sprovodi u okviru programa razvojne saradnje sa privatnim sektorom – develoPPP.de koji finansira Njemačko Savezno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, saopćio je Ekopak.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.