BiH

TIBiH i CCI

Potpisan memorandum o saradnji s ciljem borbe protiv korupcije u zdravstvu

14/11/2019

Dizdarević dodaje da problem predstavlja nedostatak prijava o koruptivnim radnjama u zdravstvenim ustanovama, zbog čega je jedan od ciljeva projekta uspostavljanje sigurnih kanala komunikacije putem kojih će građani moći prijavljivati koruptivne radnje

Transparency International u BiH (TIBiH) i Centri civilnih inicijativa (CCI) potpisali su danas memorandum o saradnji s 15 javnih zdravstvenih ustanova s ciljem prevencije i borbe proiv korupcije u zdravstvu u BiH.

Projekt finansira Evropska unija, a označava početak saradnje u zajedničkom cilju sprječavanja i borbe protiv korupcije u bh. zdravstvu.

Predstavnik TI BiH Emsad Dizdarević smatra da će rješenja koja proiziđu iz rada s potpisnicima memoranduma poslužiti kao primjer i ostalim zdravstvenim ustanovama u BiH u kojima je potrebno pronaći bolja rješenja za prevenciju korupcije.

– Bazirat ćemo se na interne mehanizme i akte koje ćemo analizirati i unaprijediti u smislu prevencije. Radit ćemo u oblastima zapošljavanja, upravljanja finansijama, javnim nabavkama i s pojedinim zdravstvenim ustanovama na unapređenju sistema transparentnih lista čekanja – kazao je Dizdarević.

Projekt kordinator CCI-ja Slaven Divičić naglašava da je memorandumima planirana analiza i unapređenje interenih akata 15 zdravstvenih ustanova. TI BiH i CCI će pružiti analizu legislative sistema prevencije od korupcije u zdravstvenim ustanovama.

– Pružit ćemo primjere dobre prakse i predložiti unapređenja internih akata, a paralelno na nivoima entteta i kantona zagovarat ćemo unaprjeđenje zakona i podzakonskih akata. Posebno bih istakao oblast finansijskog upravljanja, unutrašnjih kontrola i internih revizija u okviru zdravstvenih ustanova, što je obaveza na osnovu entitetskih zakona a također predstavlja uslov BiH na putu ka Evropskoj uniji i obaveza je iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju – precizirao je Divičić.

Dodaje je da jedan od ciljeva transparentno zapošljavanje putem javnih konkursa i kriterija. Memorandumom je planirana i edukacija zdravstvenih radnika iz oblasti koje se tiču prevencije korupcije.

Načelnik sektora za pravne poslove i ljudske resurse Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla Ervin Mujkić naglašava da potpisnike memoranduma niko na taj čin nije natjerao, što je pokazatelj dobre volje i želje da se korupcija u zdravstvu umanji.

– Želimo da da naš rad bude podvrgnut sudu javnosti i da čujemo kritike na naš rad, da utemeljene i konstruktivne kritike uvažimo i korigujemo postupanja, ali i da odgovorimo i naneutemeljene kritike. Moramo biti biti svjesni neskala koji postoji između percepcije javnosti o korupciji u zdravstvu i stvarnog stanja. U UKC Tuzla imamo pravilnik o borbi protiv korucije još od 2011. godine, imamo institucionalne mehanizme za prevenciju i borbu protiv korupcije i ta iskustva želimo podijeliti s učesnicima projekta – rekao je Mujkić.

Dizdarević dodaje da problem predstavlja nedostatak prijava o koruptivnim radnjama u zdravstvenim ustanovama, zbog čega je jedan od ciljeva projekta uspostavljanje sigurnih kanala komunikacije putem kojih će građani moći prijavljivati koruptivne radnje.

Memorandum su potpisali kantonalna bolnica Bihać, Dom zdravlja Travnik, Dom zdravlja Lopare, Dom zdravlja Banja Luka, opća bolnica “Abdulah Nakaš” Sarajevo, univerzitetski klinički centar Tuzla, Dom zdravlja Bijeljina, Bolnica Doboj, Bolnica gradiška, univerzitetska bolnica Foča, Zdravstveni centar Brčko, Dom zdravlja Tomislavgrad, Dom zdravlja “Isak Samokovlija” Goražde, Opća bolnica Konjic i Kantonalna bolnica Zenica.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.