Potpisan ugovor o završnim radovima na OŠ Fatima Gunić

efendic_potpis_fatima_gunic_

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić i predstavnik firme “Mael Company” potpisali su danas ugovor o izvođenju radova na poboljšanju energetske efikasnosti objekta OŠ “Fatima Gunić”.

Potpisivanju je pored njih prisustvovao i Adnan Efendić u ime Federalnog ministarstva prostornog uređenja koje ovaj projekat sufinansira sa 50.000 KM.

“Objekat OŠ Fatima Gunić je do prije četiri godine bio u jako lošem stanju. Krov je prokišnjavao, stolarija je bila dotrajala i uslovi za rad djece i nastavnika nisu bili zadovoljavajući. Danas, sa potpisivanjem ovog ugovora, sa zadovoljstvom možemo reći da će se u potpunosti završiti projekat energetske efikasnosti u ovom objektu. U prethodnom periodu zamijenjen je krov, urađena je vanjska termoizolacija i stolarija, a sada će se raditi na unutrašnjim podovima i zamjeni dijelova unutrašnje stolarije. Općina Novi Grad Sarajevo je do sada u saradnji sa Federalnim ministarstvom prostornog uređenja radila na projektima energetske efikasnosti u više škola, a nastavit ćemo sa ovom praksom, te ćemo i dalje aplicirati na javne pozive koje objavljuju, kako bi učenicima i nastavnicima u novogradskim školama pružili bolje uslove za rad”, kazao je Efendić.

Direktor OŠ “Fatima Gunić” Hajrudin Ćuprija naglasio je kako su već sada primjetne uštede koje se ostvaruju. Dok je ranije na godišnjoj osnovi ova ustanova plaćala i do 120.000 KM troškove grijanja, ove godine su evidentne uštede od čak 50.000 KM.

“Shodno energetskom auditu koji je urađen prije samog apliciranja i ovim uštedama na godišnjoj osnovi, može se reći da će kompletna ulaganja, kroz uštedu na energentima biti otplaćena kroz osam godina”.

Iz Federalnog ministarstva prostornog uređenja izrazili su zadovoljstvo zbog činjenice da sve više zaživljava program energetske efikasnosti u našoj državi, te da je već vidljiva ekonomska opravdanost ovakvih projekata.