BiH

Vlada ZDK

Poziv za refundaciju dijela troškova nabavke lijeka Tocilizumab-Actemra

28/07/2021

Opće bolnice Tešanj o pacijentima kojima je u liječenju COVID 19 u terapiju bio uključen lijek Tocilizumab-Actemra. Pravo na sufinansiranje troškova imat će i pacijenti s područja Zeničko-dobojskog kantona koji nisu liječeni u Kantonalnoj bolnici Zenica i Općoj bolnici Tešanj

Vlada Zeničko-dobojskog kantona u prethodnom periodu osigurala je iznos od 200.000 KM za sufinansiranje dijela troškova nabavke lijeka Tocilizumab-Actemra za pacijente koji nisu ispunili uslove za refundaciju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Za navedeni iznos uvećan je budžet na poziciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, s obzirom da se radi o mjeri socijalno-intervenirajućeg karaktera.

Nadležno ministarstvo je s ciljem rješavanja ovog pitanja formiralo Komisiju, koju čine predstavnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.

Komisija je u skladu sa zaduženjima odmah pristupila provođenju zadatih poslova, te pribavila relevantne podatke od strane Kantonalne bolnice Zenica i Opće bolnice Tešanj o pacijentima kojima je u liječenju COVID 19 u terapiju bio uključen lijek Tocilizumab-Actemra. Pravo na sufinansiranje troškova imat će i pacijenti s područja Zeničko-dobojskog kantona koji nisu liječeni u Kantonalnoj bolnici Zenica i Općoj bolnici Tešanj, pod istim uslovima kao i pacijenti liječeni u navedenim zdravstvenim ustanovama.

Nakon provedenih radnji Komisija je predložila, a Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice daje obavještenje građanima s preciznim uputama o načinu podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinansiranje dijela troškova nabavke lijeka Tocilizumab-Actemra, saopćeno je iz Press Službe ZDK

Obavještenje o načinu i uslovima za ostvarivanje prava na refundaciju dijela troškova nabavke lijeka Tocilizumab-Actemra, s potrebnim obrascem, dostupno je na linku.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.