BiH

Predstavljen Nacrt strategije razvoja Sveučilišta u Mostaru

17/07/2018

Predstavljanje i javna rasprava o Nacrtu strategije Sveučilišta u Mostaru 2018.-2023. održane su u utorak u amfiteatru Građevinskog fakulteta toga sveučilišta.

U izradi strategije sudjelovali su rektor Sveučilišta Zoran Tomić, prorektori, dekani, predstavnici Studentskog zbora i drugi važni pojedinci i institucije koji su na bilo koji način mogli doprinijeti kvaliteti tog dokumenta.

Izradi Nacrta strategije prethodili su brojni sastanci, stručne i strateške radionice, analize i istraživanja, priopćio je Ured za odnose s javnošću Sveučilišta u Mostaru.

Jedan od članova Povjerenstva za izradu strategije, prorektor Vlado Majstorović kazao je kako svaka institucija, a posebice visokoobrazovna, bez svoje strategije i dugoročno postavljenih ciljeva koje želi ostvariti nema temeljni dokument koji usmjerava resurse, cijeli rad i nastojanja prema onome što želi postići.

“Mi gradimo Sveučilište budućnosti i Nacrt naše strategije koju predstavljamo na ovoj javnoj raspravi naš je plan kako to možemo postići”, kazao je Majstorović.

U priopćenju se navodi kako je ključni sadržaj strategije misija i vizija Sveučilišta.

Sveučilište u Mostaru ustrojava i provodi preddiplomsko, diplomsko, poslijediplomsko i cjeloživotno obrazovanje utemeljeno na istraživanjima te razvojem znanstveno-istraživačkog, umjetničko-stvaralačkog i stručnog rada doprinosi društvenom i gospodarskom razvoju.

Osigurava i provodi mobilnost studenata i nastavnika, racionalno korištenje ljudskih i materijalnih potencijala uz stalni nadzor kvalitete, konkurentnosti i međunarodne kompetitivnosti znanstvenoistraživačkog, nastavnog, umjetničkog i stručnog rada.

Vizija Sveučilišta u Mostaru je razvijanje u visoko organiziranu, integriranu i funkcionalnu visokoškolsku ustanovu uključenu u europski prostor visokog obrazovanja i europski istraživački prostor, koja će kroz jaku povezanost znanstveno-istraživačkog i obrazovnog procesa provoditi kvalitetno i učinkovito obrazovanje utemeljeno na ishodima učenja i koncepciji cjeloživotnog učenja.

Znanstveno-istraživački rad temeljiti će na znanstvenoj izvrsnosti definiranoj međunarodnim pokazateljima i jačoj integriranosti s obrazovnim procesom na svim razinama, a posebice na razini poslijediplomskih studija.

Sveučilište će kroz stvaranje novih ideja i tehnoloških rješenja, kritičko promišljanje i kreativnost postati jedan od ključnih pokretača gospodarstva i ekološki prihvatljivog održivoga razvoja te promicatelj kulturnoga i povijesnog nasljeđa zajednice u kojoj je nastalo, navodi se u priopćenju.

Također se dodaje kako je u okviru strategije napravljena i analiza unutarnjeg i vanjskog okruženja kao podloga definiranja strateških ciljeva razvoja.

Odabrano je pet stručnih strateških područja – obrazovanje, znanstvenoistraživački rad i razvoj, organizacija i resursi, međunarodna i međusveučilišna suradnja, te Sveučilište i okruženje.

Nakon usvojene i završene strategije za razvoj Sveučilišta u Mostaru 2018. – 2023. izradit će se akcijski plan provedbe i stupiti u preciziranje prioriteta i ključnih zadaća za uspješnu provedbu, navodi se u priopćenju.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.