BiH

analiza

Predugo trajanje sudskih postupaka u RS zbog neefikasnosti vođenja postupaka

09/07/2020

Učesnici rasprave bili su predstavnici pravosudnih institucija Republike Srpske koji su iznijeli svoje primjedbe i prijedloge vezane za odredbe Nacrta zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Jedan od uzroka predugog trajanja sudskih postupaka u RS jeste neefikasnost vođenja postupaka te veliki broj zaostalih predmeta, pokazala je analiza entitetskog Ministarstva pravde.

Tokom stručne rasprave o Nacrtu zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u RS, rečeno je da u BiH ne postoji posebno pravno sredstvo kojim bi se osigurala zaštita prava na suđenje u razumnom roku, te da se dužina trajanja postupka može osporavati samo podnošenjem apelacije Ustavnom sudu BiH, što se u posljednje vrijeme čini u velikom broju slučajeva.

Zbog toga je Ustavni sud BiH u velikom broju predmeta razmatrao i utvrdio povredu prava na suđenje u razumnom roku i odredio rok za donošenje odluke, odnosno naložio hitno postupanje, te dosudio nadoknadu nematerijalne štete.

Upravo zato javila se potreba za iznalaženje modaliteta zakonske zaštite prava na suđenje u razumnom roku, navedeno je tokom stručne rasprave koja je održana po zaključku Narodne skupštine usvojenom na 9. redovnoj sjednici.

Predstavnici Ministarstva pravde istakli su da je i članom 6. stav 1. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i sloboda, garantovano da svako tokom odlučivanja o njegovim građanskim pravima i obavezama ili o krivičnoj optužbi protiv njega, ima pravo na pravičnu i javnu raspravu u razumnom roku pred sudom.

Učesnici rasprave bili su predstavnici pravosudnih institucija Republike Srpske koji su iznijeli svoje primjedbe i prijedloge vezane za odredbe Nacrta zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Složili su se da se zbog sporosti sudskih procesa isplaćuju visoke štete iz budžeta i istakli da je veoma važno stvoriti sve zakonske pretpostavke da se ovaj problem otkloni i iznađu načini da to toga ne dolazi.

Izrazili su nadu da će usvajanje ovog zakona doprinijeti smanjenju broja predmeta koji godinama čekaju sudski epilog.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.