Skupština KS

Preostalih 17 stanova, dodijeljenih na korištenje, prelaze u trajno vlasništvo

Foto: Služba za protokol i press KS
Sa sjednice Skupštine KS

Riječ je o inicijativi koju je pokrenuo predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić, a kojom će u konačnici 51 stan preći u trajno vlasništvo pripadnika boračke populacije

Skupština Kantona Sarajevo dala je saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo da potpiše notarske ugovore za preostalih 17 stanova koji su prethodno dodijeljeni na korištenje.

Riječ je o inicijativi koju je pokrenuo predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić, a kojom će u konačnici 51 stan preći u trajno vlasništvo pripadnika boračke populacije koji su ostvarili to pravo u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca KS.

S obzirom na to da se stanovi na korištenje te stanovi u trajnom vlasništvu dodjeljuju pod jednakim uslovima, ovim će se trajno riješiti stambeno pitanje za preostalih 17 korisnika.

U narednom periodu bit će potpisani notarski ugovori za krajnje korisnike koji će stanove dobiti u trajno vlasništvo. Radi se o stanovima za 12 supruga šehida/poginulih boraca, dva roditelja šehida-poginulih boraca, te tri ratna vojna invalida, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.