BiH

Vodeći ekspert EU

Priebe o korupciji i nepovjerenju pravosuđu u BiH: Tek kad to ljudi shvate, bit će napretka

18/01/2021

Nadam se da će naš izvještaj pomoći otkloniti sistemske nedostatke vladavine prava u BiH, rekao je Reinhard Priebe

Reihard Priebe, vodeći ekspert za pitanja vladavine prava u Evropi i autor takozvanih Priebeovih izvještaja o vladavini zakona na zapadnom Balkanu u intervjuu za pubilikaciju Fondacije Friedrich Ebert govorio je o BiH i stanju vladavine prava u našoj državi.

Piše: A. DUČIĆ

Podvukao je da je izvještaj koji je objavljen prošle godine za BiH rezultat rada s grupom vrsnih stručnjaka a kojom je on predsjedavao.

-Na osnovu naših nalaza dali smo preporuke i zaista smo bili zainteresirani da ih učinimo konkretnima i djelotvornima. Očito, za neke od naših preporuka treba vremena ali mogu se implementirati, dok bi druge mogle biti implementirane prilično brzo. Svjestan sam da su očekivanja bila vrlo velika BiH kada smo pripremali izvještaj – rekao je Priebe.

Kaže da su na konferencijama okupili predstavnike pravosuđa i druge institucije, civilno društvo i akademsku zajednicu iz cijele zemlje, koji su ne samo pružili dragocjene uvide u stanje vladavine prava u BiH, ali i demonstrirali na impresivan način širi interes šire javnosti za vladavinu pravna situacija u zemlji. 

Kaže da je nedavna javna rasprava o vladavini zakona u BiH koja je održana u Sarajevu 24.11.2020 kao nastavak prošlogodišnjeg skupa „Pravo na pravdu ”, potvrdila procjenu Evropske komisije o tome da BiH nije postigla napredak u oblasti pravosuđa da sopstrukcije za reformu pravosuđa dolaze od političkih aktera i unutar pravosuđa, da loše funkcioniranje pravosudnog sistema i dalje podriva prava građana i borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. 

-Nadam se da će naš izvještaj pomoći otkloniti sistemske nedostatke vladavine prava u BiH. Izvještaj se mora čitati u kontekstu nedavnih analiza i preporuka koje je pružio EU, ali i u kontekstu mnogih drugih korisnih analiza različitih aspekata vladavine prava. U našem izvještaju ističemo to pravilo promocije zakonskih reformi prvenstveno je u interesu građanima BiH, da je neophodno da svi razumije da su takve reforme u prvom redu u interesu zemlje i njenih građana. Potrebne su reforme kako bi se poboljšali životni uslovi, i ne manje važno, kako bi se osiguralo stabilno okruženje za ekonomski razvoj. Štaviše, kako smo rekli, prije svega su potrebne reforme koje će pokrenuti zemlju naprijed, doprinijeti bolji, pouzdaniji i sigurniji život svojih građana a ne samo da označite polja na listama obaveza u okvira procesa pristupanja EU – kazao je Priebe.

U tom kontekstu, kaže, uloga građana i nevladinih organizacija je apsolutno bitna. 

-Kad ljudi shvate da je vladavina zakona na dosta niskom nivou u njihovoj zemlji, da je korupcija raširena i da se pravosuđu ne može vjerovati ako nije neovisno i efikasnu i kada ljudi počnu govoriti o takvim nedostacima, onda postoji šansa za napredak i promjene. Kada smo pripremali izvještaj, primijetili smo koliko inicijativa je već pokrenulo civilno društvo kojima su forsirana poboljšanja u funkcionisanju vladavina zakona – rekao je Priebe.

Kao i čitava regija zapadnog Balkana, kako navodi, i BiH ima evropsku perspektivu s krajnjim ciljem da postane članica Evropske unije. 

-Dakle, instrumenti EU dizajnirani su da zemlju osposobi za pridruživanje EU Na primjer, prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između EU i BiH, pododbor za slobodu pravde i sigurnost intenzivno radi na vladavini zakona. Takođe bismo trebali primjetiti ogromnu podršku koje države članice EU i druge zemlje pružaju BiH na ovom području. Područje vladavine prava uključuje i značajna finansijska sredstva podrška koja je uglavnom usmjerena na poboljšanje funkcionisanje pravosuđa i modernizaciju javne uprave na osnovu demokratskih standarda i vladavine prava. Ne trebaju nam novi instrumenti ili nove institucije. Ono što nam treba je veći angažman unutar zemlje, vjerodostojna politička odlučnost da stvari krenu naprijed – zaključio je Priebe.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.