BiH

Vlada FBiH

Prihvaćen zajam od 15 miliona eura za nabavku novih trolejbusa u Sarajevu

19/09/2019

Federalno ministarstvo finansija će s Kantonom Sarajevo usaglasiti i sklopiti Podugovor o zajmu kojim će biti definirani uslovi vraćanja kredita

Vlada FBiH je danas prihvatila zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta javnog prijevoza u Sarajevu u iznosu do 15.000.000 eura. Sredstva su namijenjena za nabavku novih električnih trolejbusa i povezane aktivnosti, s ciljem poboljšanja razvoja infrastrukture, povećanja kapaciteta i efikasnosti usluga ekološki čistog javnog prijevoza u Sarajevu.

Rok otplate je 13 godina, s dvogodišnjim grace periodom. Sredstva će biti prenesena na Kanton Sarajevo, kao krajnjem korisniku i dužniku po ovom zaduženju. Federalno ministarstvo finansija će s Kantonom Sarajevo usaglasiti i sklopiti Podugovor o zajmu kojim će biti definirani uslovi vraćanja kredita.

Danas je data i saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma o zajmu između BiH i FBiH i Podugovora o zajmu između FBiH i KS, a za njihovo potpisivanje ovlaštena federalna ministrica finansija.

DVA MILIONA KM VIŠE ZA AERODROM BIHAĆ

Federalna vlada je izmijenila Odluku o usvajanju programa utroška sredstava za unaprjeđenje avio prometa u Federaciji BiH utvrđenog Proračunom FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. Na ovaj način su sredstva, s prvobitnih 3.535.000 KM, namijenjena JP Aerodom Bihać, uvećana na 5.535.000 KM.

Kao razlog za izmjenu Odluke je navedeno da je izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2019. godinu predviđeno da će sredstva na poziciji kapitalnih transfera javnim poduzećima – za unaprjeđenje avio prometa Federacije BiH, biti utrošena prema programu koji donosi Vlada FBiH, a na osnovu zahtjeva za dodatnim kapitalnim sredstvima.

O BRZOJ CESTI LAŠVA – NEVIĆ POLJE

Vlada FBiH je usvojila informaciju o provedbi projekta izgradnje brze ceste Lašva – Nević Polje i naložila JP Autoceste Federacije BiH da odmah podnesu zahtjeve za izdavanje okolišne dozvole i prethodnih suglasnosti za ovaj projekat, odnosno za dionicu za koju je Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK dalo pozitivno stručno mišljenje, u skladu s propisanom procedurom za izdavanje urbanističke suglasnosti, te da ih u najkraćem roku dostave Federalnom ministarstvu prostornog uređenja.

Autoceste FBiH i Ceste FBiH zadužene se da poduzmu sve ostale aktivnosti s ciljem stvaranja pretpostavki za pokretanje realizacije projekta brze ceste Lašva – Nević Polje, odmah po pribavljanju urbanističke suglasnosti i građevinske dozvole.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.