Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

lex specialis

Prijedlog Vlade FBiH: Određenom broju penzionera povećanje od 29 posto

novac ekonomija blagajnica
FOTO: Fena

Utvrđen Prijedlog zakona o ujednačavanju penzija ostvarenih po Zakonu o službi u OSBiH

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, utvrdila Prijedlog zakona o ujednačavanju penzija ostvarenih po Zakonu o službi u Oružanim snagama BiH (OSBiH) i uputila ga na razmatranje i donošenje Parlamentu FBiH po hitnom postupku.

Ujednačavanje penzija

Ovim zakonom se uređuje pitanje ujednačavanja penzija koje profesionalna vojna lica na službi u OSBiH ostvaruju na osnovu poglavlja V Zakona o službi u OSBiH, a prava ostvaruju kod Federalnog zavoda PIO/MIO i kojim je priznat poseban staž iz člana 36. stav (1) Zakona o PIO, a koji pravo na penziju ostvaraju počev od 1.3.2018. godine.

Radi postojanja određenog broja korisnika koji već ostvaruju prava iz PIO, kao i onih koji ta prava tek trebaju ostvariti ubuduće, ujednačavanje prava je propisano u dva stava. Prvi se odnosi na one koji se penzionišu nakon stupanja na snagu ovoga zakona, te se njihov zakonski iznos penzije uvećava za 29 posto i ubuduće usklađuje po Zakonu o PIO.

Drugi način obračuna penzije se odnosi na korisnike koji su prava na penziju ostvarili od 1.3.2018. godine do dana stupanja na snagu ovog zakona. Njima se na zakonski iznos penzije uvećavan za 29 posto dodaje iznos povećanja penzije koji je nastao kao posljedica usklađivanja penzije u navedenom periodu i dalje će se usklađivati po Zakonu o PIO.

Početak isplate penzija obračunatih po ovom zakonu je od 1.1.2024 godine, a sredstva za njihovo finansiranje osiguravaju se iz budžeta FBiH. Zakon također propisuje da se na sva pitanja koja nisu regulisana ovim zakonom i Zakonom o službi u OSBiH primjenjuju odredbe Zakona o PIO.

Ministarstvo u razlozima za donošenje ovog zakona, između ostalog, navodi da je Prijedlog zakona o ujednačavanju penzija ostvarenih po Zakonu o službi u OSBiH eliminisanje nejednakosti nastale uvođenjem diferenciranih isplatnih koeficijenta za istu kategoriju vojnih osiguranika koji su stekli pravo na penziju u periodu do 2018. godine, a po istom Zakonu o službi u OSBiH, što je dovelo do derogiranja načela jednakosti pred zakonom i što je u suprotnosti sa članom II.A.2.(1) c) Ustava Federacije BiH, te odredbama člana 2. i 7. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.

Ustavna obaveza

Predlagač pojašnjava i to da bi intervencijom na član 140. Zakona o PIO kojim je ozakonjen isplatni koeficijent i isplata penzija u dostignutom nivou posljednje isplaćene penzije, bila ugrožena dostignuta isplata za više od 430.000 penzionera, a nastojeći da ispoštuju ustavnu obavezu jednakosti pred zakonom za vojne osiguranike, predloženo je rješenje kojim se ne ugrožava reforma penzijskog sistema u FBiH i to donošenjem ovog lex specialis zakona, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.