BiH

evac

Projekat o zaštiti djece od seksualnog nasilja u digitalnom okruženju

31/08/2021

Pokrenuta je i besplatna telefonska linija "Helpline" 0800 22323, raspoloživa djeci, njihovim roditeljima i drugim građanima za besplatnu podršku i savjet u slučaju da je neko bio žrtva online nasilja

Osnivanje prvog Centra za sigurni internet u Bosni i Hercegovini 2018. godine najznačajniji je rezultat trogodišnjeg projekta osmišljenog protiv seksualnog nasilja nad djecom u online prostoru, smatraju implementatori ovog projekta čiji je naziv “Zaustavimo nasilje nad djecom: Sprečavanje i borba protiv seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju u BiH (EVAC)”.

Projektna koordinatorica iz Međunarodnog foruma solidarnosti (EMMAUS) Belma Gijo na pres-konferenciji danas u Sarajevu je navela i da su radi sprečavanja i suzbijanja ove vrste nasilja potpisani protokoli s Federalnom upravom policije, Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske te Policijom Brčko Distrikta. Rezultat je vrlo kvalitetna suradnja nevladinog sektora i javnih institucija u ovom slučaju, naveli su organizatori pres-konferencije te podsjetili da je EMMAUS, zajedno s UNICEF-om i organizacijom Save the Children započeo prije tri godine realizaciju navedenog projekta.

Belma Gijo je podsjetila na tri komponente Centra za sigurni internet (www.sigurnodijete.ba). Prva je informativna komponenta o načinu zaštite od neprimjerenih sadržaja na internetu; drugo linija za anonimno prijavljivanje neprimjerenog sadržaja, a treće – sistem podrške žrtvama digitalnog nasilja.

Pokrenuta je i besplatna telefonska linija “Helpline” 0800 22323, raspoloživa djeci, njihovim roditeljima i drugim građanima za besplatnu podršku i savjet u slučaju da je neko bio žrtva online nasilja.

Implementatori projekta su posebno ponosni i na uključivanje djece i omladine u aktivnosti protiv nasilja, pa navode da je više od 900 djece i više od 700 nastavnika dosad bilo uključeno u edukativne radionice te vrste. Također je rađeno s centrima za socijalni rad i medijima, navela je Gijo, aktivirano je bezbroj video edukativnih materijala te su izrađene smjernice o postupanju u slučaju nasilja.

Viši inspektor u Federalnoj upravi policije Eneid Hasanović, također učesnik pres-konferencije, izjavio je da edukacija djece i roditelja znači prvu liniju odbrane od ovog vida nasilja.

Federalna uprava koristi resurse Centra za sigurni internet u smislu razgovora žrtve s psihologom, a kao vladin sektor učestvuje i u izradi odgovarajućih video-materijala te surađuje s međunarodnim agencijama.

Inspektor u Federalnoj upravi policije Saša Petrović navodi da se Bosna i Hercegovina ne razlikuje mnogo od drugih zemalja, čak je i puno bolja u sprečavanju ove pojave budući da je manja zemlja, što znači i lakšu kontrolu.

Petrović kaže da su gotovo sve prijave dosad rezultirale istragama tužilaštava i da godišnje oko 20 predmeta ove vrste bude konkretno završeno. Preventiva je veoma bitna u sprečavanju ovakvih krivičnih djela, naglašava on.

Predstavnica Omladinskog panela Centra za sigurni internet Ajna Katica podsjeća da online prostor, osim dobre strane, može imati i puno strašnije lice, primjerice za maloljetne žrtve online seksualnog nasilja, zbog čega se Omladinski panel uključio u aktivnosti čiji je cilj – sigurno korišćenje interneta.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.