BiH

Rafineriju u Bosanskom Brodu oštetili za više od šest miliona KM

02/06/2015

Policija u Doboju podnijela je izvještaj tužilaštvu u tom gradu protiv četiri osobe zbog osnovane sumnje da su zloupotrebom službenog položaja oštetili “Rafineriju nafte Brod” za viš od šest miliona KM.

Za prvoprijavljenu i drugoprijavljenu osobu postoji osnov sumnje da su, kao odgovorne osobe u “Rafineriji nafte Brod” a.d. i odgovorna osoba u agenciji za promet nekretnina iz Banje Luke, po prethodnom dogovoru, u augustu 2009. i februaru 2010. godine zaključili anekse ugovora kojim su ugovorili usluge geodetskih snimanja komunalnih uređaja, iako su znali da navedena agencija nije osposobljena i nema odobrenje Uprave za geodetske poslove Republike Srpske za pruženje tih usluga.

Na osnovu ispostavljenih faktura, brodska Rafinerija nafte je agenciji iz Banje Luke isplatila iznos od 473.901,30 KM, kolika je iskazana vrijednost usluga geodetskih poslova snimanja komunalnih uređaja, saopćeno je danas iz Centra javne bezbjednosti Doboj.

Navedene poslove snimanja je stvarno, po nalogu agencije iz Banje Luke, izvršilo preduzeće iz Istočnog Sarajeva, ovlašteno za izvođenje radova, a po cijeni od 114.612,54 KM.

Na osnovu ispostavljenih faktura kojim je iskazana vrijednost fiktivnih usluga, agenciji je isplaćeno 229.361,51 KM.

Trećeprijavljena osoba u ovom slučaju, koja je obavljala poslove rukovodioca građevinske službe u Rafineriji, u svojstvu nadzornog organa, svojim potpisom je ovjerila obračune usluga agencije iz Banja Luke kao da su stvarno izvršene.

Na ovaj način, tri prijavljene osobe su agenciji pribavile protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 703.262,81 KM, za koji iznos je oštećena „Rafinerija nafte Brod“.

Za četvrtoprijavljenu osobu postoji osnov sumnje da je kao odgovorna osoba u „Rafineriji nafte Brod“ sa drugoprijavljenim, u julu 2010. godine potpisala novi aneks ugovora kojim su ugovorili izvođenje novih geodetskih poslova snimanja komunalnih uređaja.

Na osnovu isplaćenih novčanih sredstava po fakturama koje je agencija ispostavila na ime obavljenih usluga geodetskih snimanja, a koje je stvarno izvršilo preduzeće iz Istočnog Sarajeva za manji iznos novca, kao i na osnovu isplaćenih novčanih sredstava po osnovu faktura kojim je iskazana vrijednost fiktivnih usluga, “Rafineriji nafte” je pričinjena materijalna šteta u iznosu od 3.879.159,70 KM, dok je agencija ostvarila protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 2.655.374,80 KM.

Trećeprijavljena osoba je i u ovom slučaju svojim potpisom ovjerila obračune usluga agencije iz Banja Luke kao da su stvarno izvršene.

Navedene tri prijavljene osobe su također u 2010. godini oštetile Rafineriju Brod za 659.587,50 KM, a za isti iznos agenciji pribavili protivpravnu imovinsku korist na način da je, po nalogu odgovorne osobe u Rafineriji, agenciji isplaćen navedeni iznos na ime usluga izrade topografskog plana, a koje je stvarno izvršilo preduzeće iz Istočnog Sarajeva za manji iznos novca.

Trećeprijavljen oosoba je neovlašteno uputila obaviještenje agenciji kojim se prihvata ponuda za izradu topografskog plana, iako su prijavljeni znali da su navedeni poslovi sastavni dio usluga ranije ugovorenih aneksom ugovora.

Iz policije navode da je trećeprijavljena osoba i u ovom slučaju svojim potpisom ovjerila obračune usluga agencije iz Banja Luke kao da su stvarno izvršene.

Odgovorna osoba agencije iz Banje Luke, “Rafineriji nafte” je ispostavila račun na ime izvedenih radova geodetskog snimanja u kojem je netačno prikazan, odnosno u značajnoj mjeri uvećan obim radova koje je stvarno obavilo preduzeće iz Istočnog Sarajeva i fakturisalo navedenoj agenciji.

Trećeprijavljena osoba je kao nadzorni organ stavila svoj potpis na obračun koji je ispostavila agencija, iako mu je bilo poznato da fakturisane količine ne odgovaraju stvarnim količinama izvedenih radova.

Ista osoba je, prethodno, potpisala i obračun koji je stvarni izvođač radova, preduzeće iz Istočnog Sarajeva, ispostavilo agenciji i koji sadrži stvarni obim izvedenih radova. Plaćanjem ispostavljenog računa „Rafinerija nafte“ je oštećena za 820.071,97 KM, a agencija je za isti iznos ostvarila protivpravnu imovinsku korist.

Navedenim proitivzakonitim radnjama četiri prijavljene osobe su oštetile “Rafineriju nafte Brod” za iznos od 6.190.265,60 KM, a agenciji iz Banje Luke omogućili sticanje protivpravne imovinske koristi u iznosu od 4.838.297 KM.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.