BiH

parlament fbih

Rasprava o radu Vlade FBiH: Zastupnici kritikuju rad ministara

23/06/2020

Predstavnički dom FBiH prije razmatranja Izvještaja o radu Vlade FBiH je podržao Prijedlog Zakona o jedinstvenom registru taksi i naknada u Federaciji BiH

Premijer FBiH Fadil Novalić predstavio je zastupnicima Predstavničkog doma FBiH Izvještaj o radu Vlade FBiH za 2019. godinu.

“Izvještaj o radu Vlade Federacije BiH za 2019. godinu rađen je na osnovu priloga federalnih ministarstava koji su dostavljeni na obradu Federalnom zavodu za programiranje razvoja.

Sva federalna ministarstva su dostavili izvještaje o radu za 2019. godinu, a Zavod ih je objedinio i napravio Izvještaj o radu Vlade FBiH za 2019. godinu.

Uredbom o planiranju i izvještavanju Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija je propisano da Komisija za programe i izvještaje, kao stalno radno tijelo Vlade FBiH, razmatra i utvrđuje nacrte programa rada i izvještaja o radu Vlade FBiH, te ih upućuje Vladi na usvajanje.

Komisija je odlukom na sjednici od 12.02.2020. godine federalnim ministarstvima ostavila rok od 5 dana da dostave eventualne dodatne sugestije i izmjene dokumenta. U ostavljenom roku prijedlog za dopune i izmjene Izvještaja dostavili su: Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, i iste su unesene u tekst Izvještaja.

U izvještajnoj godini, federalna ministarstva su uradila 70 zakona (44 usvojeno na Vladi), 6 uredbi (80% završeno), 23 odluke (22 usvojene na Vladi), 37 pravilnika (19 usvojeno na Vladi), 2 strategije (1 usvojena na Vladi) i 14 ostalih dokumenata (uputstva, budžet, PJI, akcioni planovi, procedure, sporazumi, programi, planovi itd.).

Ministarstva su, generalno gledano, zadovoljila formu izvještavanja, s tim da pojedina ministarstva nisu iskazala utrošena sredstva u odnosu na planirana.

Ukupan procenat izvršenja planiranih aktivnosti na nivou Vlade FBiH u 2019. godini iznosi 88%”, navodi se u izvještaju.

U raspravi o Izvještaju o radu Vlade FBiH za 2019. godina, Sabina Ćudić (Naša stranka) kazala je da bi izvještaj o radu vlade trebao biti prioritet u radu zakonodavnog tijela.

“Međutim, ovaj plagijat dokumenta vrijeđa inteligenciju. Ispred sebe imam kopije izvještaja za 2018 i 2019. godinu i ministarstva koja analiziramo imaju samo jednu razliku, a to su godine. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova ponovo tone u propas u svojim rezultatima. Uspjeli su pasti, jer uvijek može gore”, dodaje Ćudić.

Dodalo je da Federalno ministarstvo kulture, također od riječi do riječi kopira izvještaj.

Damir Mašić (SDP) kaže da je porazno da se polovinom godine razmatra izvještaj o radu Vlade za prethodnu godinu.

“Usvajanje ili neusvajanje izvještaja očito je ne tangira nikog i ne desi se ništa. Problem je elementarni izostanaka bilo koje vrste osjećaja za stanje u kojem se nalazimo”, ističe Mašić.

Dodaje da su rezultati katastrofalni, te da ova vlada za pet godina nije izgradila i u promet pustila ni metar autoputa.

Irfan Čengić (SDP) ističe da je malo licemjerno da za Parlament važi stanje nesreće koje je propisalo Vijeće ministara, a za privrednike kojima treba isplatiti štetu ne vrijedi.

“Ova Vlada nema legitimitet, jer je prošlo 20 mjeseci od izbora, a Vlada nema podršku ovog saziva Predstavničkog doma FBiH. Za ovo su odgovorni izborni pobjednici, koji trebaju formirati novu vladu”, ističe Čengić.

Dževad Adžem (DF) kaže da je većina diskusija koje je čuo više paušalnog i narativnog karaktera.
Kako kaže Federalno ministarstvo finansija je dispečerska organizacija, a Ministarstvo energije, rudarstva i industrije nije realizovalo 20 posto od onog što je planiralo “što vjerovatno predstavlja nebetonirani dio rijeka, koje nisu stigli do kraja betonirati”.

“Mi nemamo prostorno uređenje, nego prostorni urbicid”, dodaje Adžem

U diskusiji o izvještaju Vlade FBiH Amer Obradović kazao je da Plan rada Parlamenta FBiH za narednu godinu ponovo ne obuhvata usvajanje zakona o sukobu interesa.

“U Parlamentu FBiH imate zastupnike koji potpisuju ugovore sa javnim preduzećima, pa premijer Novalić i ministar Džindić sa firmom TMR i Pretisom, zapošljavanje najbližih srodnika u javne institucije, dakle imate sukob interesa na svakom koraku. Zar afere oko respiratora, zaštitnih maski i slično za vrijeme COVID-19 nisu bile dovoljne da Vlada i Parlament barem pokuša da se “igra” demokratije, pa i na nivou PR-a, evo, kaže pokrenut ćemo donošenje ovog zakona jer smo svjesni percepcije javnosti i onoga što se od nas traži. Ne, oni biraju da budu bezobrazni. Državni zakon koji se kao primjenjuje do donošenja entitetskog je, poslije oduzimanja nadležnosti CIK-u koji je provodio provjere i utvrđivao sukob interes, postao mrtvo slovo na papiru. Entitetski, izgleda neće
ni doći”, poručio je zastupnik Obradović.

Zastupnik Nezavisnog bloka je najavio da će, ako Parlament ne stavi u Plan svog rada Prijedlog Zakona o sukobu interesa Federacije BiH, on okupiti opozicione zastupnike i napraviti svoje rješenje.

“Pozivam ponovo ministra pravde FBiH Matu Jozića da dostavi zakon u Parlament. Pozivam i predsjedavajućeg Zaimovića da reaguje, jer smatram da je ovo pitanje vrlo važno u borbi protiv korupcije. Ako se zakon uskoro ne dostavi, tražit ćemo svoje saveznike na svim stranama i boriti se, ako ništa da se dobro zacrvenite pred međunarodnom zajednicom u silnom objašnjavanju što niste ni u planu imali ovaj zakon, jer vas je izgleda samo njih strah, s obzirom da građane i javnost odavno ignorišete”, zaključio je Obradović.

Nihad Čolpa, zastupnik i lider GS-a kazao je da bi primjereno da se današnja sjednica trebala biti održana u Kladnju zbog svega što se tamo dešava.

“Kada slušam ljude iz Vlade mislim kao da živimo u Švedskoj, ali da ne bih ponavljao druge kolege reći ću da za mene Izvještaj Vlade FBiH je neprihvatljiv i neću ga podržati”, istakao je Čolpa.

Predstavnički dom FBiH prije razmatranja Izvještaja o radu Vlade FBiH je podržao Prijedlog Zakona o jedinstvenom registru taksi i naknada u Federaciji BiH.

Podršku je, bez veće rasprave dobio i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o faktoringu.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, kao i nacrti zakona o provođenju odluka sudova, te zakona o likvidacijskom postupku, su također dobili podršku Predstavničkog doma FBiH.

Komentari

Autor: NAP

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.