BiH

Inicijativa Ureda KS

Registri zaposlenih: Ko će se od načelnika u Sarajevu uključiti u borbu protiv korupcije?

30/12/2020

Potrebno donijeti odluku kojom će se u registre objaviti podaci o imenovanim osoba, zaposlenima, javnim nabavkama

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS koji je nedavno dobio dodatnu snažnu podršku međunarodne zajednice u BiH u radu na otkrivanju sistemske korupcije u javnom sektoru u KS uputio je svim općinama na području KS inicijativu za upostavu registra imenovanih odnosno zaposlenih u tim općinama.

Piše: A. DUČIĆ

To je za Fokus.ba potvrdio šef Ured za borbu protiv korupcije Erduan Kafedžić. On je kazao da je Ured već implementirao vlastiti antikoruptivni informacioni sistem na osnovu propisa Vlade KS kojim je uspostavljen registar imenovanih osoba u KS, zatim Registar zaposlenih u javnom sektoru KS i Registar podataka o javnim nabavkama.

Međutim, općine na podrčju KS nisu uključene u registre čime se, kaže, Kafedžić, fragmentira pravni okvir borbe protiv korupcije u KS.

Ured ovom inicijativom od općina traži da donesu relevantne akte/odluke kojim se upostavlja registar i u ovim općinama na način da sadrži podatke o imenovanim, zaposlenim licima i javnim nabavkama u javnim ustanovama, preduzećima i drugim pravnim subjektima čiji je osnivač općina. Pomenutim aktima bi podaci trebali biti sadržani u informacionom sistemu ureda i dostupni na web stranici anticorrupiks.com.

Sve tehničke aspekte implementacije odluka u koordinacinaciji sa općinama Ured za borbu protiv korupcije će preuzeti na sebe.

U inicijativi se ističe da je konačni cilj donošenje akata i na općinskom nivou sukob interesa, zloupotrebe u zapošljavanju u javnom sektoru i javnim nabavkama i objedinjavanje svih podataka na jednom mjesto.

Tako ostaje da se vodi ko će od općinskih načelnika prihvatiti navedenu inicijativu i uključiti se na ovaj način u borbu protiv korupcije koju je već izvjesni period provodi Ured.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.