BiH

Rogić: Djelatnost Zavoda PIO nije liječenje, već isplata penzija

02/11/2016

Zamjenik direktora Federalnog zavoda za penziono i invalidsko osiguranje Ivan Rogić ponovio je kako neće potpisati naloge za plaćanje usluga banjskog liječenja i rehabilitaciju penzionera jer je, kako je kazao, to protuzakonito iz više razloga.

– Sve što traži Savez udruženja penzionera/umirovljenika u Federaciji BiH iz Sarajeva je protuzakonito i s time treba prestati – kazao je Rogić u izjavi za Fenu u povodu ponovnih zahtjeva Saveza udruženja penzionera/umirovljenika u Federaciji BiH za njegovom ostavkom i hitnom intervencijom federalnog premijera Fadila Novalića i ministra rada i socijalne politike Veska Drljače za plaćanje računa za banjsko liječenje i rehabilitaciju penzionera.

– Ja to ne neću i ne mogu potpisati jer je protuzakonito – kazao je Rogić, napomenuvši kako djelatnost Zavoda nije liječenje, već isplata penzija.

Zamjenik direktora Federalnog zavoda za penziono i invalidsko osiguranje ističe kako je i Ured za reviziju institucija Federacije BiH, u konačnom izvještaju za 2015. godinu, naveo da je praksa plaćanja navedenih usluga suprotna zakonu, kao i da je Vlada Federacije BiH u maju ove godine Zavodu naložila obustavljanje prakse svih oblika plaćanja osim isplate penzija i troškova koji su usko vezani za isplatu penzija.

– Na temelju naloga iz Vlade FBiH, Upravni odbor Zavoda donio je odluku o obustavljanju plaćanja banjskog liječenja – kazao je Rogić, dodavši kako ne postoje slučajevi u svijetu da zavodi za penziono osiguranje plaćaju liječenje umirovljenicima.

– Za takvu vrstu plaćanja zaduženi su zavodi zdravstvenog, a ne penzionog osiguranja – istaknuo je Rogić.

Dodao je kako je na osnovu Sporazuma između Saveza udruženja penzionera i Zavoda PIO od 2012. do maja ove godine, na osnovu usluga banjskog liječenja i rehabilitaciju penzionera, isplaćeno oko 1,5 miliona konvertibilnih maraka.

Osvrćući se na članak 4. spomenutog sporazuma, Rogić je kazao da je njime određeno da plaćanje usluga banjskog liječenja Zavod izvršava izravno pružatelju usluge odnosno lječilištima, a ne kako je do sada bila praksa, Savezu udruženja penzionera/umirovljenika u Federaciji BiH.

– Spomenuti članak sporazuma, naknadno je, i bez znanja Upravnog odbora izmijenjen, što također predstavlja nepravilnost – ustvrdio je Rogić, navodeći kako do sada nije potpisao nijedan nalog za plaćanje banjskog liječenja, nego je plaćanje izvršavano bjanko nalozima i uz potpis direktora Zavoda i zamjenika ravnatelja Središnje administrativne službe.

– Zbog svega navedenog, dakle niza nezakonitosti i nepravilnosti, ostajem pri ranije zauzetom stavu da neću potpisati naloge za plaćanje usluga banjskog liječenja umirovljenika, uz napomenu da, u skladu sa zakonom, zamjenik direktora ima pravo odbiti provesti odluku Upravnog odbora ako smatra da nije zakonita – poručio je Rogić, kojeg je na funkciju zamjenika direktora Federalnog zavoda za penziono i invalidsko osiguranje imenovala Vlada FBiH u julu ove godine.

Savez udruženja penzionera/umirovljenika u Federaciji BiH danas je zatražio hitnu intervenciju federalnog premijera Fadila Novalića i ministra rada i socijalne politike Veska Drljače za plaćanje računa za banjsko liječenje i rehabilitaciju penzionera, koju, tvrde iz Saveza, već nekoliko mjeseci opstruira zamjenik ravnatelja Federalnog zavoda MIO Ivan Rogić.

Stoga traže i njegovu smjenu, a razlog tome je, navode u saopćenju, jer je na sjednici Upravnog odbora FZ MIO/PIO izjavio da on kao zamjenik direktora neće potpisati račune za banjsko liječenje i rehabilitaciju penzionera bez obzira kakvu će odluku donijeti Upravni odbor.

Ističu da su banjsko liječenje i rehabilitacija odobreni u Finansijskom planu Zavoda MIO za 2016. godinu i da nema opravdanja da računi ne budu plaćeni.

Ivan Rogić potvrdio je kako su Finansijskim planom Zavoda za 2016. predviđena sredstva za plaćanje spomenutih usluga, ali da prilikom usvajanja tog dokumenta nije ispoštovana sva zakonska procedura, a i sama Vlada Federacije BiH smatra kako bi se Zavod morao fokusirati isključivo na isplatu penzija.

– Sve se ovo protuzakonito radilo – ustvrdio je Rogić, podsjetivši kako Federalni zavod za penziono i invalidsko osiguranje ima 212 miliona konvertibilnih maraka akumuliranog gubitka te da je Zavod uzeo preko 100 miliona maraka kredita kako bi mogao isplatiti penzije.

Komentari