BiH

smanjiti plaće i dati subvencije

SDP ponudio 21 amandman na “korona-zakon” Vlade Federacije BiH

09/04/2020

U SDP-u smatraju da je Vlada Federacije BiH nesistematski pristupila izradi zakona. U njegovu izradu nije uključila predstavnike privrednika, akademsku zajednicu niti opoziciju, zbog čega kažu da su prinuđeni amandmanski djelovati i dostaviti set amandmana na ovaj zakon

SDP BiH je na današnjoj konferenciji za medije predstavio set amandmana na prijedlog “korona-zakona” koji je u parlamentarnu proceduru uputila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Poručili su da je vrijeme da se preastnu dijeliti na opoziciju i poziciju. Kazali su d aće nastaviti raditi svoj psoao i da su dužni ponuditi alternativu.

U SDP-u smatraju da je Vlada Federacije BiH nesistematski pristupila izradi zakona. U njegovu izradu nije uključila predstavnike privrednika, akademsku zajednicu niti opoziciju, zbog čega kažu da su prinuđeni amandmanski djelovati i dostaviti set amandmana na ovaj zakon.

Vladin prijedlog zakona koji ima 15 članova SDP pokušava popraviti ulažući 21 amandman. Na taj način, kažu u SDP-u BiH, žele ublažiti udar na privredu i građane BiH prouzrokovan pandemijom COVID-19, ali i spriječiti udar koji bi na privredu mogao imati predloženi zakon vlade.

Amandmanima koje je uložio SDP BiH se predlažu sljedeće mjere:

1. Donošenje zakona o minimalnoj plaći u Federaciji Bosne i Hercegovine kojim bi se ona značajno uvećala.

2. Subvenciju plaće za radnike zaposlene u poslovnim subjektima kojima je zabranjen rad zbog mjera vlasti u borbi protiv pandemije virusa COVID-19.

3. Subvenciju plaće za radnike zaposlene u poslovnim subjektima koji su imali pad prometa zbog mjera vlasti u borbi protiv pandemije virusa COVID-19.

4. Oslobađanje od plaćanja doprinosa i poreza za poslovne subjekte kojima je zabranjen rad zbog mjera vlasti u borbi protiv pandemije virusa COVID-19.

5. Oslobađanje od plaćanja doprinosa i poreza za poslovne subjekte koji su imali pad prometa zbog mjera vlasti u borbi protiv pandemije virusa COVID-19.

6. Zakonski moratorij na plaćanje obaveza po kreditima poslovnih subjekata, radnika i svih građana sa umanjenom kreditnom sposobnosti.

7. Povoljne kreditne linije za poslovne subjekte za oporavak od ekonomskih posljedica pandemije COVID-19 virusa, sa kamatnom stopom do 2%

8. Objava imovinskih kartona vlasnika poslovnih subjekata koji dobiju novčanu pomoć države.

9. Parlamentarni nadzor nad trošenjem sredstava na osnovu ovog zakona i značajniju ulogu parlamenta, kantonalnih skupština i općinskih i gradskih vijeća.

10. Plaćeno odsustvo roditeljima čija djeca zbog mjera vlasti ne mogu pohađati školske i predškolske ustanove.

11. Odgodu plaćanja poreza na dobit iz 2019. godine

12. Zabranu raskida ugovora o zakupu, kao i zabranu deložacije zakupoprimaca

13. Poreske olakšice za „freelancere“.

14. Smanjenje cijene električne energije za domaćinstva i privredu

“Uzimajući u obzir da je Vlada FBiH odbila naš poziv da zajednički radimo na izradi zakona, pozivamo klubove zastupnika vladajućih stranaka SDA-HDZ-DF-SBB da zajednički usaglasimo amandmane i popravimo veoma loš zakon Vlade Federacije Bosne i Hercegovine” istakao je šef kluba zastupnika SDP u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, Damir Mašić.

Iz SDP-a naglašavaju da ovaj paket amandmana košta oko 500 miliona KM i predlažu finansiranje iz ušteda rebalansom budžeta, prenamjenom sredstava, kreditnih sredstava, izdavanjem obveznica.

Komentari

Autor: Patria

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.