Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

reakcije

Sindikat policije KS se ogradio od saopštenja Sindikata policijskih službenika, državnih službenika i namještenika KS

policija specijalac mupks
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Reakcija na tekst “Policija u KS: Vozni park se raspada. Trebaju nam nove ljetne i zimske uniforme”

U posljednje vrijeme, u medisjkom prostoru, prilikom objavljivanja saopštenja od strane Sindikata policijskih službenika, državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, često se koristi ime „Sindikat policije Kantona Sarajevo“, na način da se informacije i saopštenja predstavljaju kao stav Sindikata policije Kantona Sarajevo.

Napominjemo da je Sindikat policije Kantona Sarajevo nedavno proslavio 26. godina postojanja pod imenom „Sindikat policije Kantona Sarajevo“, te se korištenjem skraćenice „Sindikat policije KS“ i zvanični „LOGO“ Sindikata policije Kantona Sarajevo, dezavuiše javnost da su određeni stavovi paralelnih sindikata, stavovi i jedinog reprezentativnog sindikata, a to je Sindikat policije Kantona Sarajevo.

Obzirom da su pojedini mediji tokom dana objavili određene informacije vezane za nabavaku službenih motornih vozila, izgradnje objekata i zapošljavanja novih kadrova, obavještavamo vas da je Sindikat policije Kantona Sarajevo u stalnom kontaktu sa menadžmentom Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprave policije, te informišemo javost o sljedećem:

– nakon šest godina izvršena je nabavka 76 (sedamdesetšest) službenih motornih vozila, od kojih je 50% preuzeto dok se za 50% vozila čeka ugradnja opreme potrebne za obavljanje svakodnevnih policijskih poslova, koja će do kraja mjeseca biti u upotrebi,

– prije godinu dana u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo zaposleno je 197 policijskih službenika, od kojih su dva zatražila sporazumni raskid radnog odnosa, a 195 je na usluzi građanima Kantona Sarajevo, u toku je konkurs za prijem 30 policijskih službenika u činu „Mlađi inspektor“, od kojih je 29 kandidata zadovoljilo uslove za proceduru sigurnosne provjere nakon čega će se objaviti konačna lista predloženih za zapošljavanje, također, u proceduri je konkurs za prijem 250 policajaca, gdje su završeni ljekarski pregledi za oko 240 kandidata, dok će ostali broj biti popunjen sljedećim sa liste. Pored navedena dva konkursa do kraja godine u planu je raspisivanje još jednog konkursa za prijem 200 policajaca, što bi u konačnici značilo da će se pored već završenog kokursa i konkursa koji su u toku u periodu od 2023. godine do kraja 2025. godine zaposliti novih 670 policijskih službenika,

– u toku su tri konkursne procedure za prijem po Javnom oglasu namještenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprave policije, a Sindikat policije Kantona Sarajevo intenzivno pregovara o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi Kantona Sarajevo i Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organim vlasti Kantona Sarajevo, a u saradnji sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo,

– kada je u pitanju izgradnja objekata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprave policije, u toku je nadogranja objekta Policijske uprave Novi Grad, u toku su aktivnosti na realizaciji potrebne dokumentacije za izgradnju objekta Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprave policje, Policijske stanice Trnovo, dok se za objekat Policijske uprave Ilidža rješavaju imovinsko-pravni odnosi, a u toku su pripremni radovi za izgradnju „HANGARA“ za potrebe Auto-servisa i kriminalističke forenzike na lokalitetu Stup,

– kada je u pitanju nabavka policijske uniforme obavještavamo vas da je Pravilnik o postojećoj uniformi, predhodni policijski komesar, stavio van snage, a javni poziv za nabavku uniforme u skladu sa važećom Federalnom Uredbom je u toku, ali i tu ima određenih poteškoća zbog nedovoljno preciznih opisa dijelova uniforme, odnosno zahtjeva ponuđača za preciznije određivanje stavki koje donosilac Uredbe nije smatrao potrebnim za dalje detaljisanje. Nadamo se da će takvi problemi uskoro biti prevaziđeni i da će u skorijem periodu biti nabavljena propisana uniforma, a ukoliko se ne bude mogla ubrzo nabaviti uniforma koja je u skladu sa Uredbom, Sindikat policije Kantona Sarajevo je upoznat da će menadžment Uprave policije na čelu sa Policijskim komesarom, tražiti alternativna rješenja kako bi policijski službenici bili adekvatno opremljeni.

Sindikat policije Kantona Sarajevo je smatrao potrebnim da informiše javnost i članstvo o svim aktivnostima kako Sindikata policije Kantona Sarajevo tako i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprave policije, jer kao reprezentativni sindikat raspolaže svim informacijama vezano za navedenu problematiku.