Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /srv/storage/fokus.ba/wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/frontend/schema/class-schema-person.php on line 152
BiH

Skupština KS-a: Na listama moraju biti više zastupljeni domaći lijekovi

10/05/2016

Skupština Kantona Sarajevo naložila je Vladi Kantona da u izradi budućih esencijalnih lista lijekova prednost da domaćoj proizvodnji i proizvodima a u skladu sa zakonskim propisima koji tretiraju ovu oblast.

Rasprava o Izvještaju o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima, koji je danas i prihvaćen, odražavala je potrebu promjene tretiranja domaće proizvodnje kada su u pitanju liste lijekova.

Cjelokupan dosadašnji sistem u ovoj oblasti, kako je opisao premijer Kantona Elmedin Konaković, namjerno je loše uspostavljen. On je naglasio da će domaća proizvodnja dobiti primat svuda gdje je to moguće te da će Kanton Sarajevo tražiti od Ustavnog suda očitovanje na federalni propis koji diktira cijenu određenog lijeka, dok se on na tržištu može nabaviti i po nekoliko puta manjim cijenama, što u konačnici plaćaju građani, odnosno korisnici tih lijekova.

Skupština Kantona Sarajevo je donijela odluke o izmjenama i dopunama statuta zdravstvenih ustanova i to Domova zdravlja, Apoteka Sarajevo i Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS.

Ove izmjene su dio usklađivanja statuta zdravstvenih ustanova sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Uredbom sa zakonskom snagom o ustanovama i pravilnicima o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora ustanove. Takođe, razlog za donošenje ovih izmjena i dopuna statuta se tiče utvrđivanja slučajeva prijevremenog razrješenja predsjednika, člana odnosno članova upravnih odbora, utvrđivanje slučajeva prijevremenog razrješenja predsjednika, člana odnosno članova nadzornih odbora kao i usklađivanje statuta sa odredbama Zakona o javnim nabavkama kao i usklađivanje statuta sa odlukama o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja ovih javnih ustanova.

Skupština je jednoglasno odbila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja KS za 2015. godinu ocjenjujući da rad ove ustanove u protekloj godini ne može biti zadovoljavajući te da nisu napravljeni traženi reformski iskoraci. Nedostatak pratećih revizorskih izvještaja o poslovanju ZZO KS istaknut je kao poseban problem, a zbog istog razloga sa dnevnog reda današnje Skupštine povučen je Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2015. godinu.

Izvještaji o radu i finansijskom poslovanju Domova zdravlja, Apoteka Sarajevo i Psihijatrijske bolnice za 2015. godinu nisu danas dobili podršku zastupnika Skupštine KS. Rad ostalih kantonalnih zdravstvenih ustanova ocijenjen je pozitivnim i njihovi izvještaji za 2015. godinu su većinom glasova usvojeni.

Danas su usvojeni i izvještaji o implementaciji odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih pomagala, o izvršenju Budžeta za proteklu godinu, o radu Fonda Kantona Sarajevo za očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, kao i Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2015. godinu. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku KS za proteklu godinu nije dobio skupštinsku podršku, saopćeno je iz Press službe KS.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.