BiH

javna preduzeća

Skupština KS nije usvojila izvještaj o radu “ZOI” i Sarajevo šume za 2019. godinu

29/09/2021

Nakon razmatranja, Skupština nije usvojila izvještaj o poslovanju KJP "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. koji je podnio direktor tog preduzeća Jasmin Mehić

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo danas su razmatrali izvještaje o radu javnih preduzeća: ZOI, Sarajevo šume i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, i to za 2019. godinu.

Nakon razmatranja, Skupština nije usvojila izvještaj o poslovanju KJP “ZOI '84” Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. koji je podnio direktor tog preduzeća Jasmin Mehić.

Pored ostalog, on je kazao da finansijski gubitak preduzeća iznosi 7,4 miliona KM, a da je najveći problem neriješeno pitanje imovine društva, odnosno, neuknjižena imovina.

Nije usvojen ni Izvještaj o poslovanju KJP za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo-šume” d.o.o. Direktor preduzeća Samir Omerović je naveo da preduzeće bilježi gubitak od 52.479 KM, iako je, kako je rekao, on zatekao veći gubitak i to od dva miliona KM.

Prihodi od prodatih proizvoda na domaćem tržištu iznose više od 13 miliona, prihodi od pruženih usluga 57.860 KM. Prosječan broj zaposlenih je 439 radnika.

Omerović je uvjeren da je najveći problem bespravno zauzimanje šumskog zemljišta, stoga, smatra da je potrebna izmjena i dopuna Zakona o šumama, a u fokusu te izmjene je vraćanje „čuvara šuma“.

Zastupnici Skupštine KS usvojili su Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS za 2019. godinu. Direktor KUIP-a Tahir Halilović je zastupnicima pored ostalog kazao da su inspektori u 2019. godini izdali 6.625 prekršajnih naloga u novčanoj vrijednosti od 5.237.896 KM što je u odnosu na prethodni izvještajni period, kada je izdato 7.536 prekršajnih naloga u novčanoj vrijednosti 5.071.315 KM , manje za 911 prekršajnih naloga, a u novčanoj vrijednosti više za 166.581 KM.

Istakao je da postoji potreba za većim brojem inspektora, jer popunjenost po sektorima trenutno iznosi oko 63 posto.

Halilović je posebno naglasio da nedefinirane nadležnosti inspekcija zahtijevaju izmjene i dopune Zakona o inspekcijama, a sve kako bi se unaprijedio rad inspektora a time poboljšala sigurnost građana.

U tom smislu je Skupština KS usvojila zaključak kojim je obavezala KUIP da do kraja ove godine dostavi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o inspekcijama.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.