BiH

Skupština KS razriješila predsjednike i članove skupština 14 kantonalnih preduzeća

24/06/2015

Skupština Kantona Sarajevo danas je na sjednici dala saglasnost za razrješenja dužnosti predsjednika i članova skupština 14 javnih komunalnih i javnih preduzeća nad kojim nadzor vrše ministarstva komunalne privrede, saobraćaja, privrede i pravde i uprave zbog isteka mandata.

Na period od 90 dana, kako je zakonom propisano, Vlada je dala saglasnost za imenovanje vršilaca dužnosti na spomenute funkcije i uputila ih Skupštini Kantona Sarajevo na potvrđivanje.

Skupština je razriješila predsjednika i članove Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Rad” d.o.o. Sarajevo, i to predsjednika Skupštine Halida Ganiju te članove Najima Nalića i Sandru Začinović.

Na period do tri mjeseca imenovala je Adnana Hadžića na mjesto vršioca dužnosti predsjednika Skupštine te članove Sanelu Alić i Dinu Šehovića.

Također je razriješila i predsjednika i članove Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Tržnice – pijace” d.o.o. Sarajevo, i to predsjednika Skupštine Mirzu Čelika i članove Nevenka Čengića i Fahrudina Tinjaka, te imenovala Esada Hrvačića na mjesto vršioca dužnosti predsjednika Skupštine i vršioce dužnosti članova Skupštine Adelu Merdan i Semira Dizdarevića.

Smijenjeni su i predsjednik i članovi Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo, i to predsjednica Skupštine Elma Hasanović i članovi Adnan Džemidžić i Nada Dimitrijević, a Azra Muzur je imenovana na mjesto vršioca dužnosti predsjednika Skupštine, dok su Salem Alibegović i Amer Sofradžija imenovani na mjesto vršioca dužnosti članova Skupštine.

Skupština Kantona Sarajevo je također razriješila predsjednika i članove Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Park” d.o.o. Sarajevo, i to predsjednika Skupštine Nasera Čopelja i članove Nehru Ganić i Enveru Kudić, te imenovala Muhameda Čengića na mjesto vršioca dužnosti predsjednika Skupštine i vršioce dužnosti članova Skupštine Larisu Vlahovljak i Dženanu Remić.

Također su razriješeni predsjednik i članovi Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo, i to Enes Kasumagić, Jasmina Pezo i Nada Dimitrijević, a na mjesto vršioca dužnosti predsjednika Skupštine postavljen je Abid Jusić i vršioci dužnosti članova Skupštine Mersiha Duraković i Tea Teskeredžić.

Smijenjeni su i predsjednik i članovi Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Toplane – Sarajevo” d.o.o. Sarajevo, i to predsjednik Skupštine Isak Krpić i članovi Tea Kulenović i Begajeta Mustafić te imenovani Meša Selimović na mjesto vršioca dužnosti predsjednika Skupštine i vršioci dužnosti članova Skupštine Senad Masanović i Avdo Arnautović.

Razriješeni su i predsjednik i članovi Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Pokop” d.o.o. Sarajevo, i to Mirsad Mušinović, Edita Kalač-Mizdrak i Dražen Raguž, te imenovani vršioci dužnosti predsjednika i članovi Skupštine Elmir Šarić, Admir Hrapo i Elvesta Mulahasanović.

Skupština Kantona Sarajevo razriješila je dužnosti predsjednika i članove Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Gradski saobraćaj” d.o.o. Sarajevo i to Safeta Baltića, Džemala Aganovića i Safeta Gagula te imenovala vršioce dužnosti predsjednika i članova Skupštine Željku Pamića, Imera Poračanina i Nedima Hodžića.

Razriješeni su i predsjednik i članovi Skupštine JP “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo i to Amra Somun-Dolarević, Amira Lazović i Sunčica Šehić, a na mjesto vršioca dužnosti predsjednika Skupštine postavljena je Azra Spahić-Jasika, a Maja Stapić i Dženita Čehajić-Kulo na mjesta vršioca dužnosti članova Skupštine.

Također su razriješeni i predsjednik i članovi Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo – šume” d.o.o. Sarajevo, i to Elmir Velić, Aziz Fazlić i Sanela Alibegović, te imenovani Aziz Fazlić, Maida Haskić i Kenan Merdanović na pozicije vršioca dužnosti predsjednika i članova Skupštine.

Skupština je razriješila i predsjednika i članove Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća Centar “Skenderija” d.o.o. Sarajevo, i to Džemilu Jusić, Vahida Alađuza, i Hajrudina Šumana te imenovala vršioce dužnosti Dinku Lukšića, Alisu Čorić i Vahida Alađuza.

Razriješeni su i predsjednik i članovi Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo, i to Senada Tahirović, Milka Senić – Pita i Merima Vilić – Kurtović, te imenovani vršioci dužnosti Fata Avdić, Nusret Bajrović i Jasmina Pezo.

Razriješeni su i predsjednik i članovi Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI '84” Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo, i to Merso Kustura, Dragoljub Tomić i Ineska Huremović, a imenovani su vršioci dužnosti Merso Kustura, Nermin Kovačević i Jasmin Husejinović.

Skupština je razriješila i predsjednika i članove Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo – Ilidža, i to Suadu Karić, Esada Šećeragića i Lejlu Smajić, a imenovani su vršioci dužnosti Nermana Đuzo, Amina Mujkić i Elvir Glavić.

Poslanici Saveza za bolju budućnost konstatirali su da je Vlada KS-a jako neozbiljna jer su poslanici materijal za ove dvije tačke dnevnog reda dobili tek jutros.

Poslanica Naše stranke Sabina Ćudić je istakla da je Vlada imala dovoljno vremena da na vrijeme raspiše konkurs da bi se izbjeglo bespotrebno imenovanje vršioca dužnosti.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.