BiH

Skupština KS utvrdila Nacrt zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo

19/10/2016

Na današnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo utvrđeni su zakoni o prostornom uređenju Kantona Sarajevo i o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade.

Kako je objasnio ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Čedomir Lukić donošenju prvog navednog zakona pristupilo se radi stvaranja boljeg poslovnog ambijenata, kao i pojednostavljenja i ubrzanja procedura vezanih za građenje, te privlačenja investicija u Kantonu Sarajevo.

Te procedure se tiču izdavanja urbanističkih saglasnosti, građevinske i upotrebne dozvole i drugih neophodnih akata. One će biti pojednostavljene, a rok i troškovi za izdavanje dozvola investitorima značajno skraćeni.

– Kad su u pitanju akti vezani za građenje, zakon predviđa da rokovi za njihovo izdavanje budu skraćeni na 15 dana. Uveden je i novi stručni akt – lokacijska informacija na upotrebnu dozvolu koja će biti osnov za ulazak u postupak izdavanja odobrenja za građenje – naveo je Lukić.

Istakao je da je najznačajnija izmjena koju zakon predviđa uspostavljanje centra za pružanje usluga u okviru prostornog planiranja i građenja, u svim lokalnim zejednicama u kojem će investitior ili zainteresirani podnosilac zahtjeva moći dobiti sve potrebne informacije za realizaciju investicije.

– Centar će funkcionirati po “jednošalterskom principu” u okviru postojećih općinskih službi. Osim mogućnosti da na tom mjestu bude podnesen zahtjev za investiciju, centar će imati i operativnu ulogu koja će se odnositi na osiguranje akata koji nisu upravni, a tiču se mišljenja javnih kantonalnh preduzeća i drugih preduzeća, a koji će biti pribavljani po službenoj dužnosti. Propisani rok komunalnim preduzećima za izdavanje mišljenja će biti 10 dana – rekao je Lukić.

Danas utvrđeni Nacrt zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade predviđa usaglašavanje važećeg Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom sa Zakonom o stvarnim pravima, a razlog za njegovo donošenje je i potreba da na drugačiji način budu regulisana prava i obaveze etažnih vlasnika i upravnika (dosadašnjeg upravitelja), kao i predstavnika etažnih vlasnika.

Predloženim rješenjima je vođeno računa o odredbama Zakona o stvarnim pravima u prelaznom periodu, dok etažni vlasnici svoje odnose ne urede u skladu s odredbama Zakona o stvarnim pravima koje se odnose na etažno vlasništvo.

Također, novim rješenjima je vođeno računa o dosadašnjim iskustvima u praćenju te oblasti, koja ukazuju na još uvijek nedovoljno razvijenu svijest i spoznaju etažnih vlasnika da su oni ti koji su u obavezi da vrše upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova zgrade, te da regulišu svoje međusobne odnose posebnim ugovorom, saopćeno je iz Pres-službe KS.

Komentari