SOC: Policija u Vogošći odbila da zaprimi prijavu u vezi homofobnog transparenta

Homofobni transparent – hotonj.jpg

Sarajevski otvoreni centar (SOC), kao organizacija koja zagovara i štiti ljudska prava LGBT osoba i žena, danas je informisan o postojanju homofobnog transparenta, koji je postavljem na nadvožnjaku kod benzinske pume Hifa u naselju Hotonj, u sarajevskoj općini Vogošća.

Uposlenik Sarajevskog otvorenog centra je telefonskim putem pokušao prijaviti ovo krivično djelo, ali nažalost nije uspio u tome.

“Dežurna policijska službenica, koja se javila na telefon policijske stanice Vogošća, odbila je zaprimiti prijavu, i pored detaljnog iznošenja informacija, već je tražila prijavu putem pisarnice”, kažu u Sarajevskom otvorenom centru.

Nakon što je uposlenik podsjetio policijsku službenicu da je njena dužnost da zaprimi ovu prijavu jer on nije u mogućnosti za vrijeme neradnog dana poslati pismenu prijavu, policijska službenica je ostala pri svome.

Sarajevski otvoreni centar očekuje da se transparent hitno ukloni bez daljnjeg odlaganja

“Ona nije uvidjela problem i hitnost te je spustila slušalicu, ignorišući u potpunosti problem.

Sarajevski otvoreni centar izražava zabrinutost zbog ovakvog ponašanja policije te poziva da se ovo pitanje ispita kroz internu kontrolu MUP-a Kantona Sarajevo.

Policija je dužna da na prijavu građana i građanki hitno reaguje i ne dozvoli eskalaciju problema. Policija Kantona Sarajevo provela je edukaciju 1300 policajaca/ki o problemima s kojim se LGBT osobe suočavaju i za očekivati je da policija razumije značaj ovog problema”.