BiH

Ustavni sud prebacio “vruć krompir”

Spor RS-a i BiH zbog hidroelektrane na Drini treba da riješi komisija koja ne radi?!

19/07/2021

Mandati pojedinim članovima Komisije za koncesije BiH istekli još 2008. godine

Iako je Ustavni sud BiH u petak odlučujući o zahtjevu 24 člana Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za rješavanje spora između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske oko izgradnje hidroelektrana na rijeci Drini donio djelimičnu odluku o dopustivosti i meritumu čime je utvrdio postojanje spora, ostaje ipak činjenica da je naložio Komisiji za koncesije BiH koja praktično ne radi riješavanje ovog spora!?

Piše: A. DUČIĆ

Naime, Ustavni sud je Komisiji za koncesije naložio da najkasnije u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja ove odluke, riješi sporna pitanja između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, nastala u vezi s dodjelom koncesija.
Podsjetimo, izgradnja hidroelektrana na Drini je zajednički projekat Srbije i RS-a u kojem je država BiH jednostavno zaobiđena i o kojem institucije BiH nisu dale stav. No, trenutno se BiH kada je riječ o ovom sporu i nakon odluke Ustavnog suda BiH nalazi u svojevrsnom ćorsokaku.

Naime, prema Zakonu o koncesijama BiH, Komisija se sastoji od sedam članova, uključujući predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Komisije. Međutim, prema nedavno objavljeno izvještju Uredu za reviziju institucija BiH Komisija trenutno broji četiri člana čiji su mandati istekli još 2008. godine za jednog člana, 2010. godine za dva člana i 2015. godine za još jednog člana.

– Komisija, prema Zakonu o koncesijama BiH, donosi odluke ako su prisutna najmanje četiri člana od kojih po jedan treba biti predstavnik sa prebivalištem u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH. Međutim, trenutni sastav Komisije ne odražava navedenim zakonom predviđenu teritorijalnu zastupljenost članova Komisije tako da je i u tom pogledu samo funkcionisanje Komisije onemogućeno – konstatovali su državni revizori.

Treba naglasiti da je zaključcima sa 32. sjednice Vijeća ministara BiH održane 8.4.2021. godine, Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o kriterijima za imenovanje članova Komisije i Rješenje o imenovanju članova Komisije za provođenje konkursne procedure za izbor sedam članova Komisije.

Zaduženo je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH koje vodi Staša Košarac (SNSD) da u saradnji s Uredom za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH pripremi ovu odluku i rješenje za potpisivanje i objavu u Službenom glasniku BiH. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH je 23.4 2021. godine pripremilo odluku i rješenja o imenovanju članova Komisije i dostavilo Uredu za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH, radi upućivanja na potpis predsjedavajućem Vijeća ministara BiH. No, imenovanja nove komisije još nema.

Komentari

Autor: A. Dučić / Fokus.ba

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.