Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Za Fokus.ba

Šta iz Autocesta FBiH kažu o neregularnostima na dionici Poprikuše – Nemila

Gradilište Poprikuše - Nemila
Photo: JP Autoceste FBiH
Construction site Poprikuše – Nemila

Ističu da su naslijedili neriješene zahtjeve Cengiza o velikom povećanju troškova, te navode šta su sve po ovom pitanju poduzeli

Iz Autocesta FBiH decidno su odgovorili na pitanja Fokusa u vezi s navodima o koruptivnim aktivnostima, kao i utvrđenoj eksploziji troškova na dionici autoputa Poprikuše – Nemila.

U uvodu na naša pitanja ističu da su se nakon preuzimanja dužnosti (29. maja) suočili s brojnim zaostalim, zapuštenim i nagomilanim problemima na izgradnji Koridora 5C te brojnim neriješenim zahtjevima izvođača radova na više dionica, kao što su: naknadni i nepredviđeni radovi, penali, radovi izvođeni suprotno građevinskim dozvolama i sl.

Nabrojali su dionice Vranduk – Ponirak, Poprikuše – Nemila, Počitelj – Zvirovići čiji je sastavni dio Lot 2 – Most Počitelj. Kažu riječ je o zahtjevima starim od jedne do dvije godine.

Zatekli iz novembra 2022. neriješen zahtjev Cengiza o povećanju troškova

Potvrdili su informaciju Fokusa da su, kada je u pitanju dionica Poprikuše – Nemila, zatekli iz novembra 2022. neriješen zahtjev Cengiza o povećanju troškova od 94,5 miliona eura i probijanja roka za završetak radova od čak 515 dana.

Ostatak odgovora Autocesta FBiH prenosimo u cijelosti:

– Osim navedenog zahtjeva od izvođača radova, Uprava JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar je po navedenom zahtjevu zatekla i mišljenje profesora Dietmara Adama naručeno od JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, te obrađen zahtjev od izvođača radova od strane domaćeg podugovarača nadzora firme PPG d.o.o. Sarajevo firmi dostavljen IRD Engineering S.r.l. (Italija), tj. nadzor u vidu izvještaja od 8. 5. 2023. (dostavljen putem e-maila na uposlenike JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i IRD Engineering S.r.l. (Italija), 8. 5. 2023. u 16.21 sati po lokalnom vremenu).

Navedeni izvještaj sadrži preporuku naručiocu JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar da prihvati zahtjev izvođača radova s krajem novembra 2022. godine i da poveća iznos ugovora za 33.411.539,30 eura, a realizacijom do kraja maja 2023. godine, analogno prezentiranoj metodologiji od firme PPG d.o.o. Sarajevo (koja je podugovarač na navedenom projektu firmi IRD Engineering S.r.l., Italija), po usvajanju ovakvog izvještaja izvođaču bi pripadala s krajem maja 2023. godine ukupno povećan iznos ugovora na 52.307.682,62 eura i firmi PPG d.o.o. Sarajevo se čini razumnim da se izvođaču odobri 515 dana za produženje roka.

U navedenom izvještaju firme PPG d.o.o. Sarajevo u zaključku se kaže da su nesporno uslovi u Tunelu „Golubinja“ s kojima se susreće izvođač nepovoljniji nego u Misiji G1 iz faze tendera, da se uslovi u tunelu smatraju nepredvidivim, da se može smatrati „greškama u zahtjevima investitora“, da je stvarno geološko okruženje „block in matrix“ i da izvođač ima pravo na naknadu troškova. Navedena procjena PPG d.o.o. Sarajevo prema urađenoj analizi bi u konačnici koštala dodatno naručioca JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i morao bi je platiti po konačnom obračunu izvođaču radova, uvećan za iznos ugovora za 65 miliona eura. Prethodna uprava kao dodatne troškove u izvještaj i plan stavlja navedeni iznos od 65 miliona eura za navedene radove, vođena izvještajem i preporukom PPG d.o.o. Sarajevo.

Nova uprava, prevashodno poštujući potpisane ugovore, obaveze i odgovornosti od svih glavnih ugovarača (izvođač, nadzor), uz strogo poštivanje ugovornih uslova, zahtijeva od nadzora IRD Engineering S.r.l. (Italija) izradu pravičnog izvještaja baziranog na FIDIC ugovoru (žuta knjiga) i stvarnim uslovima na terenu, odbacujući kao nerealnu procjenu domaćeg podugovarača nadzora PPG d.o.o. Sarajevo.

Glavni nadzor IRD Italija u junu 2023. godine pristupa izradi izvještaja i predaje Inžinjerski kvantitativni izvještaj o izvođačevom potraživanju broj 5 u septembru 2023. godine, s prijedlogom da se izvođaču radova s krajem maja 2023. godine, u skladu s podčlanom 4.12 „Nepredviđeni fizički uslovi“ i podčlanom 1.9. „Greške u zahtjevima naručioca“ općih i posebnih uslova Ugovora, odobri dodatni trošak u iznosu od 27.224.879,55 eura i da se odobri produžetak roka za dodatna 182 dana. Navedeni iznos koji je obradio glavni ugovarač nadzor IRD Engineering S.r.l. (Italija) i dostavio Upravi JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar u odnosu na prezentirani izvještaj domaćeg partnera nadzora PPG d.o.o. Sarajevo manji je za 25 miliona eura i rok za produženje radova je kraći za 333 dana.

Nakon zaprimljenog izvještaja od nadzora IRD Engineering S.r.l. (Italija), naručilac JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar prosljeđuje ga tehničkoj asistenciji JV „HILL International & Omek“ od kojeg dobiva pozitivno mišljenje s preporukom da JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar prihvati izvještaj nadzora IRD Engineering S.r.l. (Italija).

Tehnička asistencija smatra prihvatljivim prijedlog nadzora, nakon što je nadzor ispravio iznos izvođačevog potraživanja i daje mišljenje i preporuku da se prihvati prijedlog nadzora u vezi s potraživanjem br. 5 (dokument naslovljen na JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar od JV „HILL International & Omek“ od 5.10. 2023. „Recommendation for Approval regarding Contractor's Claim No.5“).

U skladu s pravilima banke kreditorom na navedenoj dionici Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) sva raspoloživa dokumentacija i izvještaji su dostavljeni „Lender’s Monitor Advisor“ banke firma ARUP Beograd i oni u svom mišljenju zaključuju da je Izvještaj nadzornog inžinjera pripremljen s pravednom namjerom da se postignu uravnotežene prosudbe u vezi s potraživanjem broj 5 i preporučuje da se dâ saglasnost na navedeni dokument.

Šta su imali na raspolaganju kod odlučivanja

Dakle, Uprava JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar imala je na raspolaganju kod svog odlučivanja sljedeće dokumente:

  1. izvođačevo potraživanje Claim No.5 do kraja maja 2023. godine,
  2. inžinjerov (nadzorov) izvještaj za potraživanje br. 5 sa svim prilozima,
  3. Mišljenje tehničke asistencije: preporuka tehničke asistencije za Claim No. 5 -Izvještaj prof. Adama br. 1 – Izvještaj prof. Adama br. 2,
  4. Mišljenje LMA banke kreditora EBRD-a,
  5. Informaciju Službe za građenje, obrazac DRP1 od 11. 10. 2023. (očitovanje na izvođačevo potraživanje br. 5 u skladu s Uputstvom AC-U 8.5-09). Uprava JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar je na osnovu svih dostavljenih dokumenata i sačinjene informacije Službe za građenje, te prezentacije od izvršnog direktora za projektovanje i građenje, prihvatila preporuke i donijela Odluku broj: 01-8962-38/23 od 17. 10. 2023. kojom odobrava izvođaču dodatne troškove u iznosu od 27.224.879,55 eura i dodatni rok za izvođenje radova od 182 dana.