BiH

"Pravna praznina"

Šta kažu zakoni u BiH: Imaju li kupci pravo fotografisati proizvode u marketu?

13/01/2023

Niti je u pravu kupac kada fotografiše, niti je u pravu radnik ili menadžer koji to zabranju. U slučaju da treba da pozovu policiju, ne bi mogli objasniti šta je tačno problem

Ako ste nekada fotografisali proizvod i cijenu u marketu, zbog čega vas je radnik opomenuo i poručio da to nije dozvoljeno, često dovodi do neprijatne situacija koja opet od neprijatnosti ne može otići dalje.

Takav slučaj se dogodio Banjalučanki koja se obratila ATV-u sa ovim problemom. Naime, nju je radnica marketa upozorila nakon što je fotografisala određeni proizvod i poručila joj da to ne smije da radi.

U razgovoru sa ministarstvom i Inspektoratom, kao i pravnom tumačenju, riječ je o “pravnoj praznini”, odnosno, područje i situacija zakonski nije definisana.

U zakonu konkretna situacija nije definisana, poručuju za ATV iz Ministarstva trgovine i turizma. Potrošač ima pravo da bude informisan, ali smije li fotografisati proizvode u zakonu nije definisano.

Isti odgovor dolazi i iz Inspektorata RS. Fotografisanje u trgovačkim objektima nije pitanje koje je zakonski regulisano.

Ukoliko inspektor uoči neku nepravilnost koja bi mogla prouzrokovati povredu prava potrošača, preduzima korektivne mjere, te na taj način sprečava nastanak povrede prava potrošača.

Ova pravna praznina ne vodi nigdje. Niti je u pravu kupac kada fotografiše, niti je u pravu radnik ili menadžer koji to zabranju. U slučaju da treba da pozovu policiju, ne bi mogli objasniti šta je tačno problem.

Marketi mogu definisati ovu pravnu prazninu tako što bi jasno naglasili da je zabranjeno fotografisanje, međutim, ni ta njihova naredba nema uporišta u zakonu, pa je ponovo nejasno da li se kupcu može zabraniti fotografisanje.

Međutim, iako sam čin fotografisanja potpada pod pravnu prazninu, sve osim toga može imati uporište u zakonu. Tako npr. ukoliko vas obezbjeđenje ili neko drugi prisili da fotografiju izbrišete ili vas zadrži, već dolazimo u polje krivičnog zakona.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.