BiH

Sudije Suda BiH zabrinute Nacrtom zakona o sudovima BiH

30/09/2015

Sudije Suda Bosne i Hercegovine izražavaju zabrinutost Nacrtom zakona o sudovima na nivou Bosne i Hercegovine koji je, u augustu ove godine, izradilo Ministarstvo pravde Republike Srpske.

U saopćenju se pojašnjava da predložena radna verzija Zakona ukida Sud BiH, pa ga ponovo osniva, duboko zadire u pitanje njegove nadležnosti, anulira postignute rezultate kao i stepen razvoja.

– Pored toga, Nacrt bitno mijenja unutrašnju strukturu i položaj Suda BiH u odnosu na Ministarstvo pravde omogućavajući, na taj način, predstavnicima zakonodavne vlasti direktno miješanje u unutrašnja pitanja sudske, što je nedopustivo – ističe se u saopćenju.

Ponuđeno rješenje odvaja Apelaciono odjeljenje od Suda BiH u zaseban sud više instance i specificira odredbe koje se tiču nadležnosti Suda BiH što je u suprotnosti s dosada usvojenim zaključcima Strukturalnog dijaloga, TAIEX seminara, te mišljenjima i preporukama Venecijanske komisije.

Sudije Suda BiH smatraju da je ovakvim prijedlogom reforma pravosuđa, praktično, vraćena na sami početak.

Podsjećaju da je Sud BiH i ranije izražavao zabrinutost predloženim Nacrtom zakona, a Opća sjednica sudija Suda BiH, koja je s tim u vezi održana jučer, 29. septembra, zauzela je stav da se od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, kao regulatornog tijela zaduženog za osiguranje principa na kojima se zasniva funkcioniranje pravosuđa, zatraži profesionalna podrška radi zaštite integriteta Suda BiH.

S obzirom da će VSTV BiH, uz predstavnika Suda BiH, učestvovati na predstojećem TAIEX seminaru, koji će se održati 1. i 2. oktobra u Sarajevu, od njih se očekuje da zaštite integritet Suda BiH kako se donošenjem novog Zakona o sudovima ne bi ugrozila egzistencija, kontinuitet rada i kapacitet Suda BiH.

– Nastavak reforme pravosuđa na državnom nivou ne može biti uspješan bez učešća profesionalne zajednice, jer je angažman predstavnika pravosuđa, s dugogodišnjim praktičnim iskustvom u struci, od nemjerljivog značaja u procesu donošenja ili izmjena zakona, zaključak je Opće sjednice Suda Bosne i Hercegovine – ističu sudije Suda BiH u saopćenju.

Sud Bosne i Hercegovine podržava kvalitetnu reformu pravosuđa i spreman je sa stanovišta struke i iskustva dati doprinos u svojstvu člana iz reda eksperata, a od VSTV očekuje da podrži njegova nastojanja u iznalaženju najboljih zakonskih rješenja, stoji u saopćenju Suda BiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.