BiH

Delegacija EU u BiH

“Tim Evropa” mobilizirao 36 milijardi eura u borbi protiv pandemije

08/06/2020

Zaključci Vijeća pozivaju na potpunu i efikasnu provedbu paketa kojim se trebaju raspodijeliti resursi partnerskim zemljama u saradnji s njima i na osnovu zajedničke procjene potreba, saopćeno je iz Delegacije Evropske unije u BiH

Vijeće je usvojilo zaključke o paketu “Tim Evropa” koji je dio globalnog odgovora Evropske unije na pandemiju izazvanu virusom Covid-19 koji je oformljen kao podrška zemljama EU unije u borbi protiv pandemije i njenih posljedica.

Početna obećana finansijska podrška je iznosila oko 20 milijardi eura i kombinacija je resursa iz EU-a, zemalja članica, finansijskih institucija, posebno Evropske investicijske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj.

U zaključcima, Vijeće izražava duboku zabrinutost zbog globalnog širenja pandemije izazvane virusom Covid-19 koja i dalje odnosi živote širom svijeta i ima dalekosežne društvene i ekonomske posljedice.

Vijeće je naglasilo hitnost u zaštiti života i izvorima zarade svih ljudi, bez izuzetka i hitnost u prioritiziranju partnerskih zemalja koje su najviše ugrožene.

U tom smislu, Vijeće je pružilo punu podršku pristupu “Tim Evropa” i objavu da je mobilizirano gotovo 36 milijardi eura koji će se iskoristiti za saniranje razarajućih posljedica krize izazvane virusom Covid-19 u partnerskim zemljama i regijama.

Zaključci Vijeća pozivaju na potpunu i efikasnu provedbu paketa kojim se trebaju raspodijeliti resursi partnerskim zemljama u saradnji s njima i na osnovu zajedničke procjene potreba, saopćeno je iz Delegacije Evropske unije u BiH.

Također, naglašena je potreba da se osigura poveznica sa srednjoročnim i dugoročnim programiranjem i adekvatna koordinacija sa svim uključenim akterima, uključujući UN, regionalne organizacije kao što su Afrička unija i druge međunarodne multilateralne organizacije i finansijske institucije.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.