BiH

Predstavnički dom PSBiH

Od devet predloženih, usvojen samo jedan zaključak u vezi s pravosuđem

11/03/2020

Usvojeni zaključak glasi da Predstavnički dom zadužuje sekretara Predstavničkog doma da u roku od 10 dana od sazove konstituirajuću sjednicu Privremene istražne komiije Doma koja je osnovana na hitnoj sjednici ovog doma održanoj 14., te u nastavku 26. aprila 2019. godine

Predstavnički dom Parlamenta BiH nakon cjelodnevne rasprave o stanju u pravosuđu BiH, te radu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i Tužilaštva BiH, od devet predloženih zaključaka koji su sadržavali mjere za paoboljšanje rada pravosuđa, usvojen je tek jedan.

Riječ je o zaključku koji su zajednički predložili zastupnici Naše stranke Predrag Kojović, Damir Arnaut i te zastupnica Nezavisnog bloka Aida Baručija i zastupnik A-SDA Jasmin Emrić.

Zaključak glasi da Predstavnički dom zadužuje sekretara Predstavničkog doma da u roku od 10 dana od sazove konstituirajuću sjednicu Privremene istražne komiije Doma koja je osnovana na hitnoj sjednici ovog doma održanoj 14., te u nastavku 26. aprila 2019. godine.

Svi ostali zaključci oboreni su jer su im se usprotivili poslanici SNSD-a, Srpskog kluba, SP-a i DNS-a, te zbog toga nije bilo entitetske većine kako bi ovi zaključci bili usvojeni. Tako će ukupno osam zaključaka ići pred Kolegij na dodatno usaglašavanje.

Inače, među predloženim zaključcima, a koji nisu prošli, bili su oni da Predstavnički dom zadužuje Ministarstvo pravde BiH da na osnovu analize Izvještaja stručnjaka o pitanjima vladavine prava u BiH izrade i dostave ovom domu na usvajanje Akcijski plan otklanjanja nedostataka u oblasti vladavine prava, provođenje preporuka i mjera sadržanih u Izvještaju stručnjaka o pitanjima vladavine prava u BiH, zatim da Vijeće ministara BiH dostavi izmjene i dopune Zakona o VSTV-u čime bi se u zakon uvrstile sve preporuke sadržane u Izvještaju Evropske komisije i Pribeovog izvještaja.

Prema tom prijedlogu VSTV bi bio razdvojen na visoko sudsko i visoko tužilačko vijeće, a da članove VSTV-a koje trenutno imenuju nadležne advokatske komore ubuduće imenuju članovi iz reda univerzitetskih profesora pravne nauke koji bi se birali u Predstavničkom domu, a temeljem javnog konkursa.

U istom zaključku predlagano je da glavne tužioce na svim nivoima vlasti imenuju nadležna zakonodavna tijela na prijedlog VSTV-a s liste više kvalifikovanih kandidata, dvotrećinskom većinom izabranih članova datog zakonodavnog tijela.

Odbijen je i zaključak da predstavnički dom prihvati inciijativu za formrianje vrhovnog suda BiH, kao i zaključak da VSTV ubuduće Parlamentu BiH dostavlja izvještaje o radu dva puta godišnje umjesto jednom, kakva je praksa danas.

Nije prošao ni zaključak da se od Tužilaštva BiH zahtijeva da u što skorijem roku dostavi detaljnu statistiku procesuiranja predmeta ratnih zločina koji su od strane Haškog tribunala označeni kao predmeti A kategorije, a podrške većine stranaka iz RS-a nije bilo ni za zaključak da se prilikom popunjavanja rukovodećih pozicija u VSTV-u vodi računa o zastupljenosti konstitutivnih naroda u BiH.

Bez podrške iz entiteta RS ostao je i zaključak da se od Tužilaštva BiH zahtijeva da u skladu sa svojim ovlaštenjima pokreće postupke u vezi s utvrđivanjem individualne krivične odgovornosti za neprovođenje presuda Ustavnog suda BiH.

Komentari

Autor: S. D. (Fokus.ba)

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.