Podaci za Kanton Sarajevo

U državnoj službi nema niko mlađi od 25 godina, među rukovodiocima deset posto ostalih

vlada kanton sarajevo
Foto: Vlada KS

Među državnim službenicima su 22 Hrvata ili 3,32 posto, 18 Srba ili 2,72 posto, te 37 ostalih ili 5,59 posto. Kada je u pitanju spolna struktura, žene dominiraju u ukupnom broju, ali ne i na rukovodećim pozicijama

U organima uprave i službama Kantona Sarajevo rade 662 državna službenika, a među njima uopće nema mlađih od 25 godina, dok je samo 12 posto je u kategoriji od 26 do 35 godina.

O razlozima možemo samo nagađati – da li je u pitanju nezainteresiranost za državnu službu i posao „od 8 do 16“, nedostatak adekvatnih prilika ili nešto treće. Bilo kako bilo, u prijedlogu mjera koje je usvojila Vlada KS predloženo je podmlađivanje strukture prijemom mladih i stručno osposobljenih osoba, u okvirima važećih propisa.

Prosječna starost državnih službenika je iznad 47 godina. Najviše ih je u grupi od 36 do 45 godina, nešto više od jedne trećine, te onih koji imaju između 56 i 65 godina – 28,7 posto. Upravo u ovoj posljednjoj kategoriji nalazi se više od polovine zaposlenih na rukovodećim pozicijama, dok ih je među mladima samo tri posto.

Žene dominiraju u ukupnom broju

Ovi podaci dio su statistike predstavljene u Izvještaju o provođenju Zakona o državnoj službi u KS u organima uprave i službama KS za 2022. godinu.

Kada je u pitanju spolna struktura državnih službenika, žene dominiraju u ukupnom broju, ali ne i na rukovodećim pozicijama.

U organima uprave i službama KS uposlena su 392 državna službenika ženskog spola, što procentualno iznosi 59,21 posto i 270 muškaraca, ili u procentima 40,79 posto. Međutim, na rukovodnim pozicijama je veći procenat muškaraca kojih je 50,52 u odnosu na 49,48 posto žena. Na nerukovodećim pozicijama je 63,19 posto žena i 39,12 posto muškaraca.

Iz tabela koje su sastavni dio Izvještaja može se pročitati da je idealan omjer 50:50 posto na rukovodećim pozicijama u Ministarstvu za odgoj i obrazovanje, gdje su po tri osobe oba spola, Ministarstvu za boračka pitanja, po dvoje, te Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, gdje je pet ženskih i pet muških rukovodilaca. Istovremeno, u Ministarstvu privrede među četiri rukovodeća službenika nema nijedne žene.

Zakon je drugačije propisao

Proporcionalna nacionalna zastupljenost je, također, jedno od pitanja kojem treba posvetiti pažnju u postupku prijema novih državnih službenika. Analizom prikupljenih podataka utvrđeno je da u organima i službama KS radi 586 Bošnjaka, što je 88,52 posto. Hrvata je 22 ili 3,32 posto, Srba 18 ili 2,72 posto, te 37 ostalih ili 5,59 posto. Na rukovodećim pozicijama je 85,57 posto Bošnjaka, oko dva posto Hrvata, četiri posto Srba i oko 10 posto ostalih.

-Iz navedenog je vidljivo da nisu ispoštovane zakonske odredbe o proporcionalnoj nacionalnoj zastupljenosti državnih službenika u organima i službama KS – navodi se u Izvještaju.

Podsjećamo, prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine, u Kantonu Sarajevu živjelo je 83,8 posto Bošnjaka, 4,2 posto Hrvata, 3,2 posto Srba i 8,8 posto građana koji su se izjasnili kao ostali.